– De orkar inte. De känner att de skiter i det. De går till andra arbetsgivare. Det är starka varningssignaler från undersköterskor som varit lojala och trofasta i 30 år, säger Catharina Häggbom, Kommunal vid Karolinska universitetssjukhuset.

Tidigare har sjuksköterskor sagt upp sig i protest mot arbetsmiljön i sjukvården. Nu gör även undersköterskorna det. Det rapporterar sex av tio av Kommunals regionsektioner som Kommunalarbetaren varit i kontakt med.

Vårdköerna växer. Hur stor vårdskulden egentligen är vet ingen. Men statistiken visar att i landet väntar 284 237 personer på sitt första besök hos en specialist, 136 599 personer på operation eller annan specialistbehandling.

Samtidigt minskade de planerade operationerna med 46 procent under april. Till det kommer mörkertalet för dem som inte alls sökt vård på grund av coronaviruset.

Arbetsgivaren har en gigantisk arbetsmiljöskuld. Det finns inget att växla upp till. Det vi har gjort i vården i Stockholm den här våren är omöjligt att göra igen.

Catharina Häggbom

Men bland undersköterskorna växer missnöjet. Covidvården har slitit hårt, till det kommer schemaförändringar, övertid, extrapass, dubbla pass, sämre ersättningar och korta semestrar som inte gett tillräcklig återhämtning. På Karolinska universitetssjukhuset finns sedan i fjol ett varsel om uppsägning, 157 undersköterskor berörs

– Även om man inte vet att man ska bli av med jobbet ger det en känsla av att arbetsgivaren inte tycker att man är något värd, man känner sig trampad på, säger Catharina Häggbom.

Att växla upp för att kapa vårdköerna som växt är omöjligt enligt Kommunal.

– Arbetsgivaren har en gigantisk arbetsmiljöskuld. Det finns inget att växla upp till. Det vi har gjort i vården i Stockholm den här våren är omöjligt att göra igen, säger Catharina Häggbom.

Marianne Karlsson, undersköterska.

Lotta Björck, Kommunal.

Lotta Björck, Kommunal.

På SU Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har semestern delats på tre plus en vecka eller två plus två veckor. Även september ingår i semesterperioden. Samtidigt det är luckor i schemat.

– Det saknas folk. Folk får ta dubbla pass, de är trötta och orkar inte. Det blir en väldigt tuff höst. De säger upp sig, säger Marianne Karlsson, undersköterska och arbetsplatsombud på centralintensiven.

Enligt Kommunal gäller fortfarande arbete varannan helg, mycket övertid och extrapass. Farhågor finns för att sjukskrivningarna ska öka.

– Det finns en gnagande oro för att covid ska ta fart igen. Man känner att man inte pallar en gång till. För många har privatlivet tagit stryk i ett halvår, de tycker inte att det är värt det, säger Lotta Björck, Kommunals sektion.

Alla förstår att våren har krävt mycket, men de har inte fått ett tack. De tycker inte att det är värt att riskera sin hälsa på det här sättet.

Eva Jansson, Kommunal Region Värmland

I Region Värmland fick majoriteten tre veckors semester och oron är stor för hur man ska orka inför hösten. Även där säger undersköterskor upp sig enligt Kommunal.

– Det är sättet som de har blivit behandlade på. Alla förstår att våren har krävt mycket, men de har inte fått ett tack. De tycker inte att det är värt att riskera sin hälsa på det här sättet, säger Eva Jansson, Kommunals sektion Sjukvård-Trafik Värmland.

Även i Region Örebro och Region Jönköpings län säger undersköterskor upp sig.

På Östersunds sjukhus har en pressad arbetssituation på kirurgen och försämrad ob-ersättning lett till att åtta undersköterskor sagt upp sig. Fler söker nya jobb.

– Folk mår dåligt och slutar på grund av det. De hittar annat jobb. Hur ska jag orka? Så känner jag varje arbetspass, säger Irén Karlsson, undersköterska.

Irén Karlsson, undersköterska.
Irén Karlsson, undersköterska.

På operation-, anestesi- och ivakliniken vid Falu lasarett har undersköterskorna haft två plus två veckors semester i sommar. Inför hösten är operationsköerna långa, men samtidigt råder brist på operationssjuksköterskor.

– De trycker in mer operationer på de arbetslag vi har och det blir övertid, säger Eva Olsson, undersköterska och huvudskyddsombud.

Sörmland var den region som hade flest covidfall per invånare, där ställdes vården om över en helg. Fasta scheman infördes med arbete fyra dagar och ledighet i två samt ledigt var sjätte helg. Schemat gällde över sommaren och när covidpatienterna blev färre återupptogs operationerna. 

– Det var helt galet, personalen är så sliten, säger Titti Berglin, undersköterska på centraloperation vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Och tempot var högt.

– Den här sommaren har vi opererat mer än på förra sommaren fast på mindre operationslag. Då förstår man varför man var trött, säger Marie Steneskog, undersköterska och skyddsombud på ortopedkirurgi.

Enligt höstens schema ska operationer fortsatt utföras på kvällstid, något som inte gjordes innan coronapandemin. 


Så är läget på sjukhusen

Karolinska universitetssjukhuset, Solna och Huddinge

Har arbetat på krislägesavtalet med ett arbetstidsmått på 48 timmar/vecka till och med augusti. Andra har mycket övertid, extrapass, alla har inte fått fyra veckors semester samt en vecka senare. Varslet skapar stor oro, undersköterskor säger upp sig.

SU Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Mycket övertid, dubbla pass, varannan helg. Undersköterskor säger upp sig.

Centralsjukhuset, Karlstad

Dubbelpass, tre veckors semester. Undersköterskor säger upp sig.

Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett

Varannan helg, tre veckors semester. Undersköterskor säger upp sig.

Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Värnamo sjukhus

Alla fick inte fyra veckors semester, mycket övertid. Undersköterskor säger upp sig.

Östersunds sjukhus

Farhågor för kvällsmottagning, sänkt ob-ersättning. Undersköterskor säger upp sig.

Falu lasarett

Två plus två veckors semester på operation-, anestesi- och iva-kliniken. Farhågor för övertid.

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Har arbetat på förstärkningsavtal (lokalt krisavtal) till och med augusti med arbete fyra dagar och ledighet två dagar samt en ledig helg av sex. Inom kirurgi och ortopedi har kvällsschema införts.

Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala

Majoriteten har fått fyra veckors semester, några har fått tre veckor. Inga signaler om schemaförändringar. 

Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå, Sunderbyns sjukhus

Varannan helg kan bli aktuellt på vissa avdelningar. Mycket övertid och schemaluckor i sommar.

Källa: Kommunals lokala sektioner