I budgeten för 2021 föreslår regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna 5 miljoner kronor årligen för 2021 och 2022 för att utreda möjligheten att framför allt undersköterskor ska kunna vidareutbilda sig till sjuksköterskor.

Regeringen menar att det krävs fler åtgärder för att lösa bristen på sjuksköterskor och att de som redan jobbar i vården ska få möjligheter till utveckling i sina yrkesliv. Tanken är att möjliggöra en kortare utbildningstid genom att kunna tillgodoräkna de kunskaper man redan har.