I artikeln skriver de att brist på sjuksköterskor och vidareutbildning för den gruppen har uppmärksammats, men undersköterskors roll har inte lyfts lika mycket.

Samtidigt har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknat på att det behövs drygt 130 000 fler undersköterskor de kommande fem åren. 

Kommunal och Centern presenterar i debattartikeln två förslag för att satsa på undersköterskor:

  • Betald vidareutbildning med bibehållen lön för specialistundersköterskor inom exempelvis geriatrik, demens och psykiatri. En satsning på 400 miljoner kronor skulle motsvara betald vidareutbildning för 1 700 nya undersköterskor.
  • En standardisering av både grundutbildning och specialistutbildning för undersköterskor. I dag finns inget system för ett likvärdigt innehåll i de många utbildningarna vilket leder till förvirring och skapar problem vid matchning på arbetsmarknaden.