Vi följer fyra iranska män som regimen ställer omöjliga krav på. Hur lever man med sig själv om man blir en kugge i ett vedervärdigt maskineri?

Regissören Rasoulof är belagd med yrkesförbud i Iran, men har kommit runt det genom att säga att han bara gör kortfilmer. Bland filmens största styrkor är att den väcker åskådarens empati och ställer frågan: Hur hade du gjort? Hur hade du överlevt i en diktatur?