Syftet är att se till att sjuk- och aktivitetsersättningen fungerar och ger trygghet för den som har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga.

– Sveriges löntagare förtjänar trygga socialförsäkringar. Det finns goda skäl att se över dagens regelverk. Inte minst är det viktigt att se över kraven i sjukersättningen för äldre löntagare som slitit ut kroppen i arbetet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), i ett pressmeddelande.

Regelverket ska bli mer ”modernt” och bidra till att förebygga ohälsa och ge stöd vid rehabilitering och omställning till annat arbete.

Samtidigt ska principen att sjuk- och aktivitetsersättning bara ska ges till den som har långvarigt nedsatt arbetsförmåga fortfarande gälla.

Utredaren ska också se över om samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan förbättras.

Utredningen ska vara klar senast den 30 juli 2021.