Efter makens plötsliga bortgång inser Inga hur korrupt det lokala bondekooperativet är. Kan det till och med vara maffiametoderna som orsakade mannens död? Hon förklarar krig mot kooperativet men motståndaren är mäktig och få vågar till en början ställa sig på Ingas sida. 

Stillsamt berättat om en landsbygds kamp mot storstaden och den lilla människans kamp mot överheten. Filmens slut lämnar kanske betraktaren lite väl mycket i sticket men hellre det än tvärtom.