Motionerna kommer att avgöras vid ett extra representantskap senast den sista augusti. Exakt datum är ännu inte bestämt. Inte heller om representantskapet blir digitalt eller kan träffas med ombud på plats.

De pausade LAS-förhandlingarna är tänkta att återupptas 1 augusti men planen att vara avslutade senast sista september.

Tobias Baudin.

Förändringar av las

Baudin nöjd med LAS-beslut

Nyheter

I dag skickas kongresshandlingarna ut till ombuden. LO-kongressen, som inleds den 15 juni och blir digital, kommer att pausas efter att en ny LO-ledningen valts samt beslut i några andra  frågor.

Övriga motioner, som inte handlar om LAS och omställning, är tänkta att behandlas när kongressen återupptas våren 2021.