Tidigare har Tobias Baudin liknat utredningens förslag som 10-1 för motståndarna i sportens värld.

– Men det är väl snarare så att det är närmare 11-0 än 10-2, säger han i dag när LAS-utredningens förslag har presenterats i sin helhet.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson vill också göra en sportliknelse.

– Motståndarnas mål har blivit igenspikat. Hur ska vi kunna göra mål på dem då?

Han syftar på förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om LAS, trygghet och omställning som ska återupptas i mitten av augusti.

Torbjörn Johansson menar att arbetsgivarna nu har fått facit i hand. De vet vad de kan få lagstiftningsvägen om de inte vill kompromissa med LO.

Samtidigt säger han att LAS-utredningens förslag aldrig kommer att bli ett lagförslag, det har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i dag lovat.

– Men det kan komma andra, liknande förslag, från januaripartierna och som kan få majoritet i riksdagen. Där är jag inte lugn. Det bästa är att parterna, fack och arbetsgivare, får förhandla fram ett bättre förslag istället.

Tobias Baudin ser inga fördelar med LAS-utredningens förslag även om det innehåller krav på arbetsgivaren att se till att de anställda får kompetensutveckling och att företrädesrätten för allmänt visstidsanställda kortas från tolv till nio månader.

– Arbetsgivaren kan bara ställas till svars för utebliven kompetensutveckling efter att medarbetaren har blivit uppsagd. Vi vill att det också ska gälla medan medarbetaren jobbar kvar. Att företrädesrätten kortas riskerar att den allmänt visstidsanställde bara får jobba nio istället för tolv månader, säger han.

Kommunal har redan träffat ett omställningsavtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, som ger rätt till kompetensutveckling och som reglerar hur uppsägningar ska gå till vid arbetsbrist.

Tobias Baudin hoppas att det avtalet inte äventyras om riksdagen fattar beslut om att ändra i LAS.

– Vi har bra relationer med SKR så jag räknar med att vi ska vara överens om att omställningsavtalet fortfarande gäller.

Däremot kan Kommunals privatanställda medlemmar direkt påverkas av om det blir lagändringar i LAS, även om det enligt utredningens förslag går att hitta andra lösningar i kollektivavtal.

– Vi har över 70 kollektivavtal så det kan bli en tuff uppgift för oss, säger Tobias Baudin.

Medan den politiska debatten har tagit fart om LAS och arbetsrätten pågår nu en process i LO inför de återupptagna förhandlingarna med Svenskt Näringsliv.

I mitten av veckan ska tre arbetsgrupper, med företrädare för fack och arbetsgivare, redovisa sina uppdrag de har fått från parterna när de gäller anställningstrygghet, kompetensutveckling och en a-kassa som är fristående och drivs av fack och arbetsgivare.

Om två månader återupptas förhandlingarna som enligt planen ska vara avslutade senast sista september.

Innan dess ska LO ha kongress och välja ny ledning, den 15 juni, och ett representantskap i augusti som ska ta ställning till motioner från Kommunal och andra förbund som är kritiska till hur förhandlingarna hittills har bedrivits.

Kritiken gäller bland frågan om att ersätta begreppet saklig grund med något annat som ger arbetsgivarna friare händer att säga upp vem de vill.

Motsättningarna i LO kring LAS ledde till att Kommunal och fyra andra förbund hoppade av förhandlingarna i protest.

Nu har motsättningarna lagt sig och förbunden strävar efter att hitta en enlig linje igen i förhandlingarna.

Men det är inte säkert att Kommunal går med i förhandlingarna igen.

– Först får vi se vad som händer vid LO-kongressen när en ny ledning ska väljas och vad som händer vid representantskapet med vår motion. Jag vill inte ta ut något i förskott och säga att vi är överens i LO före dess, säger Tobias Baudin.

I diskussionerna i LO har det sagts att kompromisser om anställningstryggheten är nödvändiga för att bli överens om med arbetsgivarna om kompetensutveckling och förbättringar för visstidsanställda.

Torbjörn Johansson sa i Kommunalarbetaren i december 2019 att han uppfattade sitt mandat från LO-förbunden att förhandla fram en lösning där anställningstryggheten för alla medlemmar samlades på mitten, att fast anställda får försämringar för att visstidsanställda ska få förbättringar.

Han tycker i dag inte att förhandlingsmandatet har förändrats, även om han svävar på målet om det fortfarande handlar om att samla anställningstryggheten för alla på mitten.

– Jag uppfattar inte att mandatet har förändrats. Men vad det innebär och hur långt vi är beredda att gå i våra kompromisser måste vi nu diskutera i LO, säger han.

Tobias Baudin var mycket kritisk till Torbjörn Johanssons uttalande i Kommunalarbetaren i december. Och han är inte beredd till stora kompromisser i LAS-förhandlingarna.

– Jag valdes inte till ordförande i Kommunal för att försämra anställningstryggheten för våra medlemmar, säger han.