– Jag kände mig som kanonmat, säger en undersköterska.

KA har pratat med två anställda på Berga, som vill vara anonyma av rädsla för repressalier från arbetsgivaren. De berättar om en arbetsplats som redan innan coronakrisen hade ett dåligt arbetsklimat där personalen gett upp om att försöka få igenom förbättringar.

– Det är ett allmänt håll käften-läge, säger undersköterskan, som vi kallar Kristina.

Hon minns den dag i mars då hon möttes av en bår i dörren och en läkare i full skyddsutrustning.

– Det var en boende som hade dött i covid-19. Vi hade inte fått någon information innan arbetspasset om att det fanns smitta på jobbet.

Kristina beskriver att hon blev alldeles skakis.

– Jag frågade en sjuksköterska: ”vad gör vi nu”? Men hon svarade bara att det är som vanligt, det är bara att tvätta händerna.

Boendet som ägs av företaget Ansvar och Omsorg AB, utreds just nu av åklagare för arbetsmiljöbrott. Bakgrunden är att en stor del av de boende har avlidit i covid-19 och flera i personalen uppges ha blivit smittade.

I slutet av april anmälde skyddsombudet arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket och beskrev situationen på äldreboendet som ”extremt svår”. Anställda har berättat att de tvingades gå mellan avdelningar med friska och sjuka utan tillräcklig skyddsutrustning.

Kommunal har också larmat om att en chef ska ha försökt få anställda att jobba trots att de var sjuka. Företagets vd tillbakavisar uppgifterna. Men undersköterskorna som KA har pratat med bekräftar bristerna.

– Vi hade ingen skyddsutrustning i början och vi jobbade mellan sjuka och friska. Fast man visste att det fanns boende med covid-19, till och med en del som dött redan, säger en annan undersköterska som vi kallar Anders.

Elisabeth Antfolk, Kommunal.

Covid-19

”Personalen skulle jobba trots sjukdom”

Debatt

Kollegan Kristina säger att personalen fick tjata sig till munskydd.

– Jag har varit jätterädd när jag gått till jobbet. Jag fick ångest och svårt att andas.

I slutet av mars, när smittspridningen var som värst, var det bara vårdbiträden och undersköterskor som gick ut på avdelningarna, enligt de anställda. Sjuksköterskorna skickade bara upp medicin i korg i hissen och de medicinska rapporterna togs på telefon. Inte heller när en boende visade tecken på feber kom sjuksköterskan dit.

– Jag ringde och berättad att personen var dålig. Sjuksköterskan skickade upp en termometer i hissen och sedan fick jag alvedon som jag skulle ge, berättar Anders.

Den boende dog senare. Anders tror att det var i covid-19.

– Det kändes inte bra. Vi är ju där för att ta hand om de gamla, säger Anders.

Det han är mest upprörd över är att de boende som insjuknade i covid-19 fick dö ensamma. Sjuksköterskan brukar göra en bedömning om extra personal till vak. Men någon sådan kallades inte in och personalen hann inte sitta vid de döende. En del var också rädda för att gå in till de sjuka på grund av bristen på skyddsutrustning.

– På vår avdelning dog alla ensamma och de fick inte tillräckligt med palliativ vård, säger Anders, som själv mådde väldigt dåligt när smittan var som värst på arbetsplatsen.

 – Jag var rädd för att bli sjuk och komma hem och smitta mina barn.

Företagets vd säger att läkarorganisationen uppgett att rutiner kring palliativ vård fungerat som det ska på Berga. Här kan du läsa mer om hur företaget bemöter kritiken från personalen.

När KA pratar med undersköterskorna i början av juni har läget förbättrats på Berga. De har fått skyddsutrustning, attityderna från cheferna har förbättrats och extrapersonal tas in till covidsjuka, som isoleras. 

– Men det är två månader för sent, säger Kristina.

Arbetsmiljöverket bedömde den 16 juni att arbetsgivaren åtgärdat de brister som skyddsombudet ställt krav på. Men förundersökningen om arbetsmiljöbrott fortsätter och företagets uppdragsgivare Solna stad har startat en egen utredning om vad som hänt på äldreboendet.

Berga – detta har hänt

  • Den 21 april gör skyddsombudet på Berga en anmälan till Arbetsmiljöverket. Där står att det är ”en extremt svår situation på boendet” och att hittills 27 av de totalt 96 äldre har avlidit.
  • I anmälan står också att upp till hälften av personalen har varit eller är sjukskriven. Personalen larmar om brist på skyddsutrustning, engångsmaterial som återanvänds och att skyddsutrustningen ”förvaras ohygieniskt”. Personal rör sig mellan avdelningar med smittade och osmittade, i samma arbetskläder och med samma munskydd.
  • En vecka senare vittnar personal för svt om att de fortfarande går mellan friska och sjuka boende utan tillräcklig skyddsutrustning.
  • Bergas ägare, företaget Ansvar och omsorg, tillbakavisar uppgifterna. Vd Sakarias Mårdh säger till SVT att man gjort det man ska och att företaget har riktlinjer för att undvika liknande misstag.
  • Den 8 maj meddelar åklagarmyndigheten att en förundersökning inleds om arbetsmiljöbrott på Berga. Åklagaren utreder både om brukare och personal utsatts för brott. För de anställda kan det handla om ”vållande till kroppsskada eller sjukdom”. För de boende ”framkallande av fara för annan”.
  • Samma dag skriver Kommunals sektionsordförande Elisabeth Antfolk i en debattartikel i KA att företaget försökt tvinga personal att jobba trots att de varit sjuka, något som facket satt stopp för.
  • Det förnekas av företagets vd. Han välkomnar förundersökningen eftersom ”det varit så mycket desinformation i media”, säger han till Norrköpings tidningar.
  • Den 16 juni beslutar Arbetsmiljöverket att avslå skyddsombudets begäran om arbetsmiljöåtgärder då arbetsgivaren då har åtgärdat de brister som skyddsombudet ställt krav på.
  • Enligt åklagare Gunnar Jonasson fortsätter utredningen om arbetsmiljöbrott under sommaren.
  • Ansvar och Omsorgs uppdragsgivare Solna stad, har inlett en egen utredning av händelserna.