Berga äldreboende ligger i Solna och ägs av Ansvar och omsorg AB. Företaget driver äldreboenden i flera kommuner och uppger själva att det är en av de äldsta privata aktörerna inom äldreomsorg i Sverige.

Arbetsgivaren utreds just nu för arbetsmiljöbrott efter att en stor del av de boende på Berga har avlidit och många i personalen blivit sjuka. I slutet av april gjorde skyddsombudet en anmälan till Arbetsmiljöverket med krav om åtgärder och beskriver att det var en ”extremt svår situation” på boendet.

KA har pratat med två anställda som vittnar om en stor utsatthet då smittan var som värst på boendet. De berättar att de fick vårda de boende trots att de saknade skyddsutrustning. Sjuksköterskorna på boendet skickade endast upp medicin via hissen. Inte heller när en boende visade tecken på feber kom sjuksköterskan dit, uppger en av de anställda.

Ansvar och omsorgs vd, Sakarias Mårdh förnekar att sjuksköterskorna skulle ha skickat upp medicin via hissen. Däremot bekräftar han att de under en period var restriktiva med sina besök ”för att undvika manfall vid ett eventuellt utbrott av smitta”, som han skriver i ett mejl. Detta efter direktiv från Region Stockholm och Solna stad.

Nödvändiga besök på avdelningen ”genomfördes självklart”, enligt Sakarias Mårdh.

Men när KA kontaktar Region Stockholm och Solna stad tillbakavisar båda att det skulle ha funnits några direktiv om att legitimerad personal skulle vara restriktiv med besök. Efter att Solna stad varit i kontakt med Ansvar och Omsorg återkommer vd Sakarias Mårdh och säger att han hade missförstått den biten.

”Det var en bedömning som gjordes av verksamheten och byggde på den information och försiktighetsåtgärder som ansågs nödvändiga.” skriver Sakarias Mårdh

De undersköterskor som pratat med KA är upprörda över att flera boende som fick covid-19, fick dö i ensamhet, då ingen personal beordrades in för att sitta vak.

Sakarias Mårdh skriver att det normalt ska sättas in vak, men att den pandemi som varit ”inte hör till det normala”.

– Skulle detta ha skett är det givetvis väldigt beklagligt men vi har inte mottagit några avvikelser eller tillbud kring detta från medarbetarna, skriver han.

Enligt vd:n uppger läkarorganisationen att rutiner kring palliativ vård fungerat som det ska. 

Att en stor del av personalen uppges ha blivit sjuka är en bidragande orsak till att åklagare utreder äldreboendet för arbetsmiljöbrott. Trots det har inga allvarliga tillbud anmälts till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren. KA:s granskning har visat att privat äldreomsorg har anmält färre tillbud än kommunal.

Enligt Ansvar och omsorgs vd har det gjorts arbetsskadeanmälningar. När det gäller tillbud så håller företaget på att samla in information.

– Självklart kommer vi anmäla allt som vi har skyldighet att anmäla, skriver Sakarias Mårdh.

Han menar att personalen aldrig saknat skyddsutrustning.

– Självklart var det inga överskott på skyddsmaterial i början, det fanns inte hos någon oavsett verksamhet, men vi har samarbetat med Solna Stad för att hela tiden säkerställa att det fanns skyddsutrustning i kontakt med smitta. 

Att personalen inte skulle ha informerats om när smitta fanns på boendet, tillbakavisar han.

– Information om att det fanns konstaterad smitta i huset gjordes muntligen av chefer och sjuksköterskor och skriftligen via bland annat informationsbrev på alla avdelningar och veckobrev. 

Enligt åklagare Gunnar Jonasson fortsätter utredningen om arbetsmiljöbrott under sommaren.  Solna stad, som är företagets uppdragsgivare, har också inlett egen utredning om det som hänt på Berga.

Arbetsmiljöverket bedömde den 16 juni att arbetsgivaren åtgärdat de brister som skyddsombudet ställt krav på.

Efter att KA publicerat artikeln hör Sakarias Mårdh av sig och framhåller att beslutet att sjuksköterskorna skulle vara restriktiva med att gå ut på avdelningarna också togs för att minimera smittspridning, inte för att skydda legitimerad personal specifikt.

– Detta kan uppfattas som om vi ställer yrkesgrupper mot varandra vilket vi aldrig skulle göra, skriver han i ett mejl till KA.