• Den anställde ska ha exponerats (utsatts) för coronaviruset i samband med sina arbetsuppgifter.

• Det är på jobbet som den anställde har smittats. När det gäller vård- och omsorgspersonal har Arbetsmiljöverket sagt att man ska utgå från att smittan har skett på jobbet om den anställde har vistats i samma rum som en covid-sjuk vårdtagare.

• Den anställde behöver inte ha blivit konstaterad smittad eller sjuk av covid-19 för att det ska vara ett allvarligt tillbud. Det räcker om det funnits en risk för att bli smittad.

• Arbetsgivaren har brustit i att förebygga att personal utsattes för fara. Eller så har det hänt något oförutsett, som att personal smittats trots att de haft skyddsutrustning.

Här är fem exempel:

  • En ambulanssjukvårdare färdas med en patient, som inte visar några symptom på covid-19. På sjukhuset får patienten plötsligt ont i huvudet och feber och efter provtagning visar det sig att personen har viruset. Ambulanssjukvårdaren, som saknade skyddsutrustning, insjuknar sedan i covid-19.

Ska anmälas till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud. Anmälan ska göras även om den anställde inte blivit sjuk.

  • En undersköterska vårdar en brukare på ett äldreboende som har covid-19. Man upptäcker senare att visiret hon använt varit för dåligt och inte gett ett bra skydd. Undersköterskan blir inte sjuk i covid-19, men hon har exponerats för viruset.

Ska anmälas till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.

  • Ett vårdbiträde i hemtjänsten vårdar en brukare i sitt hem. Personen har hosta och huvudvärk, men när vårdbiträdet ringer sjuksköterskan så tycker hon inte att det behöver betyda att brukaren har covid-19. Besöket genomförs utan skyddsutrustning. Veckan efter blir vårdbiträdet själv sjuk i covid-19. Då testats brukaren som också visar sig ha viruset. Enligt hemtjänstföretagets hygienrutiner ska skyddsutrustning användas om brukaren har symptom på covid-19. 

Ska anmälas till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.

  • På ett äldreboende matar personalen en covidsjuk boende varje dag. Handspriten är slut, men personalen tvättar händerna med tvål och vatten före varje måltid. En av de anställda på avdelningen insjuknar senare i covid-19. Enligt Socialstyrelsens föreskrift om basala hygienrutiner händerna desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter varje vård- och omsorgsmoment.

Ska anmälas till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.

  • En undersköterska vårdar en covidsjuk patient på en sjukhus-avdelning. Hon insjuknar i covid-19. Undersköterskan har haft fullgod skyddsutrustning och följt hygienrutinerna på arbetsplatsen.

Ska anmälas till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.  

Källa: Arbetsmiljöverket