– Jag har inte visat min personal det här. Jag skäms, säger en enhetschef inom vård och omsorg till Östersundsposten.

– Det är småsummor som man bollar med, säger hon.

Löneförhandlingarna är flyttade till hösten men redan i november ska Östersunds kommun ha bestämt vilka yrken som har särskilt behov av löneökning. Där ingår IT-tekniker, livsmedelsinspektörer, nämndsekreterare och studievägledare, som får en pott på 1 500 kronor per anställd som sedan fördelas olika. Rektorer får i snitt 5 000 kronor per anställd.

Eftersom det finns behov av undersköterskor är gruppen också med i satsningen, men inte med lika stora påslag. Så här står det i kommunens dokument enligt ÖP:

”För att skapa bättre rekryteringsförutsättningar, tillförs ett extra löneökningsutrymme med cirka 300 kronor per undersköterska/stödassistent.”

En enhetschef berättar anonymt för ÖP att hon inte informerat sin personal om det här.

– Att lägga fram det där till skyddsombuden eller samverkansgruppen, det har jag inte gjort. Jag skäms för att de ska kunna se hur man då värderar IT-tekniker, hur man värderar en rektor. En rektor sitter hemma i dag och jobbar, medan min personal är tvungen att vara på jobbet.

– De är verkligen frontfigurer. Det märks en sådan här gång när de inte kan sitta hemma och jobba. Men vi har inte betalat dem för att de ska vara frontfigurer. De är samhällets stöttepelare.

Larry Hallberg, förhandlingschef på Östersunds kommun, säger till tidningen att kommunen inventerat behoven av personal. Därefter har de satt beloppen. Hur stort beloppet är ska inte handla om att undersköterskorna är många till antalet, enligt honom.

– Vi gör inte den matematiken av det. Vi ser på behoven. Vi har gjort jättesatsningar på stora grupper som lärare, säger Larry Hallberg.

Kommunal vill inte uttala sig förrän till hösten.