I augusti ska parternas LAS-förhandlingar tas upp på nytt. Förhandlingar som Kommunal lämnade i protest i slutet av förra året.

Under våren har tre arbetsgrupper med företrädare för parterna tagit fram underlag för de fortsatta förhandlingarna, om anställningsskyddet, kompetensutveckling och en gemensam a-kassa.

Förändringar av las

”Det bästa är om matchen slutar 5-5”

Nyheter

Den mest kontroversiella delen handlar om anställningsskyddet. Arbetsgruppen betonar att den inte tar ställning till de förslag den lägger fram utan bara svarar på parternas frågor om hur rättsläget ser ut och hur man kan förändra arbetsrätten. Det är framför allt arbetsgivarna som vill ändra arbetsrätten så att det ska vara lättare att säga upp anställda.

Enligt arbetsgruppen skulle krav på omplacering och möjlighet att säga upp på grund av sakliga skäl kunna variera beroende på hur länge medarbetaren varit anställd, om anställningen har varit fläckfri och på hur stort företaget är.

Gruppen har också som förslag att om det blir tvist om uppsägningen så upphör anställningen och arbetsgivaren slipper betala lön medan tvisten pågår.

Undantag från turordningsregler vid arbetsbrist kan enligt arbetsgruppen bero på hur många anställda som berörs av uppsägningen.

LO kräver att allmän visstid avskaffas. Arbetsgruppen har som förslag en ny anställningsform istället, avtalad visstid. Den ska snabbare kunna leda till fast anställning.

Förslagen om kompetensutveckling är inte lika kontroversiella men förutsätter att staten är med och betalar.

Fack och arbetsgivare diskuterar även möjligheten att starta en a-kassa som bedrivs gemensamt mellan parterna. I så fall skulle staten gå miste om flera miljarder varje år som arbetsgivarna betalar in för att finansiera a-kasseersättning i nuvarande a-kassor. Men det betalas in mer pengar än som går till de arbetslösa. Avgiften används också av regeringen för att bekosta annat i statens budget.

Enligt planerna ska fack och arbetsgivare vara klara med sina förhandlingar om förändrad arbetsrätt, kompetensutveckling och a-kassan senast den sista september.

Om de inte kan enas hotar lagstiftning som bygger på den statliga LAS-utredningen, enligt regeringens överenskommelse med C och L i det så kallade januariavtalet.