Avsiktsförklaringen säger att parterna är beredda att fortsätta att förhandla om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Men den är inte så detaljerad som det utkast som diskuterades tidigare i LO-styrelsen.

Kommunal och fyra andra förbund hoppade senare av LO-förhandlingarna, dels för att de inte fått information om att LAS-förhandlingar redan pågick.

Och dels för att de inte accepterade att LO i dessa förhandlingar diskuterade att ersätta begreppet saklig grund vid uppsägningar med något annat som skulle ge arbetsgivarna i princip fria händer att säga upp vem de vill utan giltig orsak.

Karl-Petter Thorwaldsson.

Förändringar av las

”Vi går aldrig med på att avskaffa saklig grund”

Nyheter

I den färdiga avsiktsförklaringen sägs att ”parternas målsättningar är att komma överens om ett nytt anställningsskydd som på ett bättre sätt än i dag svarar mot de utmaningar och problem som respektive part menar finns i dag.

I avsiktsförklaringen står också att parterna är överens om att det nya anställningsskyddet ska vara rättssäkert och inte innebära en ”fri uppsägningsrätt” för arbetsgivarna.

Avsiktsförklaringen nämner även att parterna ska låta en arbetsgrupp utreda hur det nya anställningsskyddet kan se ut.

Tobias Baudin.

Förändringar av las

Ny avsikts­förklaring lugnar inte Kommunal

Nyheter

Förutom anställningsskyddet ska parterna förhandla om omställning vid uppsägning och även utreda möjligheten att bilda en ny a-kassemodell som via kollektivavtal finansieras av fack och arbetsgivare.

Nu pausas förhandlingarna tills avtalsrörelsen är klar. De återupptas den första augusti med målet att en överenskommelse ska vara klar senast sista september nästa år.

Fotnot: Bilden på Näringslivets hus är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.