Innehållet i den omstridda LAS-utredningen har redan läckt  ut. Bland annat ska alla företag få göra fem undantag från turordningsregeln ”sist in-först ut” vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Den möjligheten ska arbetsgivaren kunna utnyttja var tredje månad.

I dag får företag med upp till 10 anställda göra undantag för två personer.

Om arbetsgivaren vill säga upp någon av personliga skäl, och det blir tvist med den anställde och facket om uppsägningen, ska arbetsgivaren slippa betala lön efter uppsägningstiden, enligt förslaget.

I dag måste arbetsgivaren betala lön så länge som tvisten pågår.

Uppsägningen ska inte kunna överklagas i företag med färre än 15 anställda.

Utredningen föreslår att arbetsgivaren ska bli skyldig att se till medarbetare får tillräcklig kompetensutveckling för att klara av jobbet. I annat fall kan arbetsgivaren efter avslutad anställning tvingas att betala skadestånd på 2-3 månadslöner.

Allmänt visstidsanställda föreslås få företrädesrätt till återanställning eller lediga fasta jobb efter nio månader anställning.

Facken har rasat mot utredningen och krävt att den ska läggas ned eller slängas i papperskorgen.

Kommunals ordförande Tobias Baudin har i sin kritik använt en liknelse från sportens värld och sagt att utredningens förslag ger 10-1 till arbetsgivarna.

Han får medhåll av Eva Nordmark som till Ekot säger att utredningen inte har levt upp till direktiven från regeringen om att godtyckliga uppsägningar ska motverkas.

Det är Centern och Liberalerna som har tryckt på för att få denna utredning, det var ett villkor från partierna för att gå med på Januariöverenskommelsen med regeringen.

I eftermiddag ska de ge sin syn på utredningens förslag. Vänsterpartiet har redan hotat att medverka till att fälla regeringen som den lägger fram utredningens förslag som ett lagförslag till riksdagen.

LO kommer senare i eftermiddag att redovisa sin syn på LAS-utredningens förslag.

Samtidigt fortsätter deras förberedelser för att tillsammans med tjänstemännen i PTK återuppta förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om ändrad arbetsrätt och utökad rätt till kompetensutveckling.

Dessa förhandlingar är tänkta att fortsätta i augusti och vara klara senast sista september.

Om de blir överens har januaripartierna lovat att parternas förslag ska bli ett lagförslag. I annat fall hotar de med lagstiftning.

Fack och arbetsgivare har i alla fall varit överens om att det bästa är att de kan enas förhandlingsvägen istället för att politikerna hotar med lagstiftning. Men Svenskt Näringsliv tycker att LAS-utredningen har varit bra för att den sätter press på facket att gå med på en förhandlingslösning om ändrad anställningstrygghet.