Jag är sjuk en fredag och hemma från arbetet, för att sedan gå och jobba igen måndagen efter. Jag jobbar tisdag och onsdag men mår dåligt och  måste bli hemma igen på torsdagen. Sedan återvänder jag till arbetet på fredagen. Blir det då karensdagar både den fredagen jag insjuknar och torsdagen veckan efter? Jag jobbar som barn­skötare måndag till fredag.

/ Tacksam för svar

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Visst kan reglerna om karensdag, eller karensavdrag som det heter numera, vara snåriga! 

Under de första 14 dagarna i en sjukperiod ansvarar arbetsgivaren för sjuklön till sina tillsvidareanställda och dem som anställts för minst en månads arbete. 

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler, då den gamla karensdagen ersatts med ett karensavdrag som motsvarar sjuklön för 20 procent av en genomsnittlig vecko­arbetstid. Arbetar du lika många timmar varje dag får du ett karensavdrag motsvarande den gamla karensdagen. Är du sjuk en del av din arbetsdag kommer karens­avdrag även göras nästa arbetsdag för resterande tid, tills du fått fullt karens­avdrag.
 
Det finns också en ”återinsjuknanderegel”: Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats ska inget ytterligare karens­avdrag göras.

Har du börjat arbeta igen efter sjukskrivningen och insjuknar på nytt inom fem ­kalenderdagar från att den tidigare sjukperioden avslutats räknas alltså den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. Du slipper då ytterligare karensavdrag. Man kan åter­insjukna i flera perioder inom de 14 dagarna och samtliga sjukdagar inom denna period räknas mot dessa 14 dagar. När de är slut ansvarar Försäkringskassan för ersättning för sjukdom genom sjukpenning, som man själv ansöker om.

Du har varit sjuk och hemma en fredag och är tillbaka i arbete måndag till onsdag. Du återinsjuknar torsdag. Det har då gått fem kalenderdagar efter fredagen, men bara tre dagar sedan du återgick i arbete.

Typiskt sett räknas sjukperioden tills att du är åter i arbete. När du anmäler dig som frisk hos arbetsgivaren och går tillbaka till jobbet upphör din sjukperiod. Eftersom du återgick i arbete och friskskrev dig på måndagen blir svaret att du inte får ett nytt karensavdrag för torsdagen.