– Det är bra att det verkar vara relativt få som blir drabbade än så länge. Men ser man till antalet avlidna så är det en högre andel än i befolkningen i övrigt, säger Sophie Karlsson, ordförande för Intressegruppen för assistansberättigade, Ifa.

Enligt siffrorna från Socialstyrelsen, som uppdateras en gång i veckan, var det den 2 juni 191 bekräftade fall av covid-19 hos personer med personlig assistans. En stor majoritet av dem är under 70 år.

– Det tycker jag är lite illavarslande, säger Sophie Karlsson.

Men handlar inte det om att de flesta som har personlig assistans är under 70 år?

– Jo. Men man kan ha assistans även efter 65 även om majoriteten är under 65. Jag vet att det har ökat.

Enligt Försäkringskassans statistik så är 17 procent av de assistansberättigade över 65 år. I befolkningen i sin helhet är motsvarande siffra 20 procent, enligt siffror från SCB.

Tycker du att samhället har svikit den här gruppen?

– Kanske inte svikit. Men man har glömt bort assistansen till viss del. Det känns som att assistansen kommit i sista hand fast det är personer som kanske har de mest omfattande funktionsnedsättningarna i samhället. Vi har fått kämpa för att man ska komma ihåg assistansen, säger Sophie Karlsson.

Ungefär hälften av fallen finns i Stockholms län eller i Västra Götalandsregionen, det samma gäller de personer som avlidit i covid-19. Många län redovisar inte hur många som är smittade och avlidna av sekretesskäl. Men deras siffror ingår i totalstatistiken.

Jämfört med motsvarande statistik för LSS-boenden är det en något lägre andel som är bekräftat smittade inom personlig assistans. På LSS-boenden har 1,6 procent smittats och 31 personer har avlidit.

När det gäller de personliga assistenterna finns hittills inga rapporter om att de har smittats i någon större utsträckning. Men enligt den enkät som Kommunal nyligen genomförde med personal inom funktionshinder svarade en av tio att de känner att de inte kan vara hemma om de har förkylningssymptom.

– Jag tror fortfarande det är ett stort mörkertal när det gäller de personliga assistenterna. Det är en sådan kultur i branschen. Alla vågar inte prata om sin situation, säger Kommunals ombudsman Marie Boström

Smittade och avlidna med personlig assistans

  • I underlaget ingår 19 027 personer, som den 1 oktober hade beslut om personlig assistans enligt LSS eller beslut om assistansersättning från Försäkringskassan.
  • Den 2 juni var 191 av dessa personer bekräftat smittade med covid-19. 85 procent av dem var under 70 år.
  • Den 2 juni hade 27 personer med personlig assistans avlidit till följd av covid-19. 17 av dessa var under 70 år.