Under de senaste dagarna har många personliga assistenter hört av sig till oss på KA. I mejl och telefonsamtal får vi höra hur det ser ut på arbetsplatser i hela landet.

Berättelser om oro och om avsaknad av skyddsutrustning är många. I ett fall var de personliga assistenterna hänvisade till brukarens eget målarförkläde för att skydda sig. Ett skyddsombud på arbetsplatsen vill vara anonym av hänsyn till brukaren, men berättar att målarförklädet tvättas med handsprit mellan varje användare. Det finns också plasthandskar och ett enda visir som assistenterna får dela på.

Skyddsombudet har inte fått vara med i någon riskbedömning och är nu kritisk mot arbetsgivaren. En 6:6a-anmälan har gjorts med krav på åtgärder enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsgivarna har en skyldighet att se till att de anställda personliga assistenterna har den skyddsutrustning som krävs för en god arbetsmiljö.

Skyddsombudet i detta fall och hens kollegor är inte ensamma om att sakna adekvat skyddsutrustning. Det är förstås helt oacceptabelt att de personliga assistenterna ska arbeta helt oskyddat vid misstanke om covid-19 eller konstaterad covid-19. Arbetsgivarna har en skyldighet att se till att de anställda personliga assistenterna har den skyddsutrustning som krävs för en god arbetsmiljö. När det saknas skyddsutrustning blir det dock mycket svårt för arbetsgivaren att klara av att uppfylla sin skyldighet.

Adolf Ratzka är assistansanvändare som var med och grundade Stil, en ideell förening för personer med funktionsnedsättning. Han tillverkar själv visir till sina personliga assistenter på grund av bristen. Till Assistanskoll, som bevakar nyheter kring personlig assistans, säger han att hans visir inte är testade och förmodligen inte ger samma skydd som de som används i vården, men han menar att det är bättre än ingenting. Adolf Ratzkas insatser är goda. Det är fint att han vill hjälpa till att skydda de personliga assistenterna, men han borde inte behöva tillverka egen utrusning. Det borde istället vara en självklarhet att det finns visir, förkläden och handskar till de assistenter som behöver det i sitt arbete.

När det gäller undersköterskor, läkare och sjuksköterskor anställda på sjukhus har denna diskussion förts i flera veckor. Samma diskussion gällande personliga assistenter har helt saknats. Det behövs också en diskussion som rör denna yrkesgrupp. Adekvat skyddsutrustning för personliga assistenter måste också prioriteras!