På många arbetsplatser i hela landet larmar skyddsombud om brister i smittskydd. De begär också att arbetet ska stoppas på grund av risker för personalens liv och hälsa.

Redan nu har skyddsombud lagt fler skyddsstopp än under hela förra året. Arbetsmiljöverket har också anmält att det har inträffat närmare 1000 tillbud kopplade till corona. Detta visar statistik från Arbetsmiljöverket som nyligen presenterades.

Antalet anmälningar som rör vård och omsorg sticker också ut. Nästan nio av tio anmälningar rör vård och omsorg.

Att situationen är ansträngd på många arbetsplatser i vårt land är knappast en överdrift. Inom vården har många anställda nu arbetat på krislägesavtal under en period vilket är oerhört ansträngande med långa pass och mindre möjlighet till återhämtning. ”Personalen är enastående på att ställa upp för varandra. Men hur länge orkar de? Till slut brister det”, säger Ann-Marie Pettersson, förhandlare för Kommunal vid sektion VGR, Västra Götalandsregionen.

Självklart är det så att en krissituation som den vi är i nu med anledning av covid-19 kräver extraordinära insatser från både anställda och chefer i många yrkesgrupper och branscher. Men ingen kan i modern tid påminna sig något liknande som det vi går igenom nu. Det är viktigt att vi lyfter blicken och också påtalar risker med att arbeta under pressade förhållanden under lång tid. Vad gör det med människor? Hur påverkar det deras hälsa långsiktigt?

Särskilt viktigt är det att fundera över detta då ingen vet hur länge denna kris kommer att pågå. Det kan också komma en andra eller tredje våg, ingen kan säga säkert hur det blir. Att arbeta så pressat som många kommunalare nu gör kan få effekter på hälsan långsiktigt. En av de viktigaste friskfaktorerna är möjligheten till sömn och återhämtning. Att arbeta under ett krisavtal minskar möjligheterna till bägge dessa.

Nu måste arbetsgivare och politiker därför ta krafttag och inte bara diskutera lösningar här och nu, utan också fokusera på hur kommunalarna ska få återhämtning för att orka långsiktigt. Medan tjänstemännen suckar över hur tråkigt det är att arbeta hemifrån har arbetarna riskerat sina liv varje dag för att Sverige ska fungera. Det är inte hållbart i längden utan fler insatser.