Kommunen motiverar sitt beslut med att det framkommit allvarliga brister, både vad gäller kvalitet och värdegrundsarbete, skriver SVT

Det saknas särskilt stöd till behövande barn, modersmålsstödet brister och personalens utbildning är för dålig, anser kommunen.

– Det här är ett unikt beslut. Huvudmannen har fått återkommande chanser. Bristerna är så allvarliga att vi nu återkallar tillståndet, säger Maria Winberg Nordström (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden till SVT.

Kommunalarbetarens granskning avslöjade att förskolor inte alltid anmäler när ett barn kränks av personalen. Trots att de måste det enligt skollagen. Kunskap och dåliga rutiner är en orsak. Men det kan också handla om att den som anmäler en kollega kan råka illa ut. 

Barnskötaren Anna jobbade på en förskola i Helsingborg som ägs av företaget som nu förlorat tillståndet att bedriva verksamhet. Hon larmade när hon såg en kollega slå ett barn på fingrarna. Men när hon gick till ledningen fick hon veta att kollegan behövdes eftersom hon var förskollärare.

– Det sopades under mattan, föräldrarna fick aldrig veta något, hävdar Anna som själv inte fick jobba kvar på förskolan.

Anna var dock inte den enda som larmade om kränkningar på företagets förskolor i Helsingborg. Skolinspektionen granskade under 2017 flera fall där personalen uppgavs ha kränkt barnen. Det handlade bland annat om att personal varit hårdhänta mot barnen och skrikit åt dem.

Förskolan friades dock då ord stod mot ord. Förskolans ägare hävdade att det aldrig skett några kränkningar.

När ytterligare en anställd larmade om kränkningar bestämde sig Skolinspektionen för att göra en större tillsyn av förskolan. Förskolan friades dock då Skolinspektionen ansåg att man förbättrat sitt arbete mot kränkningar

Helsingborgs stad sade då till KA att man inte hade underlag för att bedöma huvudmannen som olämplig, då kränkande behandling inte ingår i deras tillsynsansvar. Det är Skolinspektionen som ska granska kränkningar som sker på privata förskolor. Men kommunerna beslutar om privata företag ska få tillstånd att bedriva verksamhet och har ett ansvar att granska att förskolan håller en bra kvalitet.

Att kommunen nu stoppar företaget från att driva förskolor i Helsingborg, beror enligt barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Winberg Nordström (L) på att det finns ny lagstiftning som gör att kommunen kan ingripa. Den innebär att en ägare måste ha kompetens inom förskoleverksamhet.

– En enig nämnd anser att ägaren saknar den kompetens som behövs, säger Maria Winberg Nordstöm till SVT.

Ägaren till förskolorna menar att flera brister har åtgärdats och har överklagat beslutet.