Kommunalarbetaren berättade för en månad sedan om barnskötaren Anna Klit som larmade om att en kollega slog ett barn på fingrarna. Enlig Anna sopades det hela under mattan och Anna själv fick inte jobba kvar på förskolan, som av flera föräldrar och personal har anmälts för andra kränkningar mot barnen. Bland annat att personal ska ha slagit barn.

Skolinspektionen granskade också under 2017 flera fall där personalen uppgavs ha kränkt barnen, men förskolan friades då ord stod mot ord. Förskolans ägare hävdade att det aldrig skett några kränkningar.

När ytterligare en personal larmade om kränkningar hösten 2017 bestämde sig Skolinspektionen för att göra en större tillsyn av förskolan. Nu har Skolinspektionen fattat sitt beslut och ärendet avslutas.

Kränkningar i förskolan

Vad är en kränkning?

Nyheter

Skolinspektionen upptäckte vid sitt första besök flera brister. Personalen var osäker om vilka kränkningar som skulle anmälas och det fanns ingen diskussion om vad som är en kränkning. Det var sällan kränkningar anmäldes, trots att personal vittnade om att det fanns kollegor som skällde mycket på barnen och att barn retade varandra.

– Vid det första besöket var vi rätt på det klara med att vi såg brister i hur anmälningarna görs och det fanns en osäkerhet i hur man skulle anmäla. Men vi fick också ganska omgående material från förskolan om hur de tagit sig an bristerna, säger Mats Lundqvist som är enhetschef på Skolinspektionen.

Enligt förskolechefen har man på förskolan nu haft diskussioner med personalen och försäkrat sig om att alla vet att de är skyldiga att anmäla kränkningar. Förskolan har också informerat föräldrarna om rutinerna för att anmäla en kränkning.

När Skolinspektionen besökte förskolan en andra gång, bedömde man att det fanns en ökad kunskap och medvetenhet om kränkningar. Därför avslutas nu ärendet.

Tommy Bäckman på Stångbönans förskola.

Kränkningar i förskolan

Så kan förskolor undvika kränkningar

Nyheter

Tillsynsmyndigheten påpekar dock att det är viktigt att förskolan anmäler och utreder alla fall av misstänkta kränkningar och att det inte räcker med att förskolan har en handlingsplan mot kränkningar, åtgärderna måste också följas upp.

Var hade krävts för att ni skulle ha utdömt ett vite mot förskolan?

– Om vi hade sett flera olika aspekter som var allvarliga och att förskolan inte gjort de åtgärder som vi krävde, hade ett vite kunnat bli aktuellt.

Den här utredningen bekräftar ju att det förekommit fall där personalen anmält kränkningar, men att förskolan ändå inte gjort någon anmälan och utredning. Är inte det allvarligt?

– Jo, men de har åtgärdat det vi har poängterat, redovisat det och genomfört det i praktiken.

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

Kränkningar i förskolan

”Allvarligt om kränkningar inte anmäls”

Nyheter

Vad säger du till den personal som larmat om kränkningar på den här förskolan, och kanske tycker att ert beslut är tandlöst?

– Det enda jag kan säga till dem är att om man upplever någon kränkning ska man gå till sin chef och sedan till huvudmannen, och är man inte nöjd med hur de agerar är det fritt att anmäla till oss på Skolinspektionen.

Men de anmälde ju till er, men tycker inte att det hände något?

–  Jag inte kan kommentera vad andra tycker eller känner, eller kommentera andra ärenden som är på individnivå.

KA:s granskning av kränkningar i förskolan visade att många kommuner inte får in några anmälningar och att det finns fall där barn kränks som aldrig anmäls och utreds.

En förklaring är att personal och chefer inte alltid vet vad som är en kränkning. En annan kan vara att personal som anmäler en kollega, själv kan råka illa ut.