Anna Klit stod i förskolans målarrum och pratade med en kollega. Ett av barnen kom in och började pilla på kollegans saker. Kollegan sade ifrån, men barnet slutade inte.

– Då smällde hon till barnet på fingrarna. Jag sade ”vad fan gör du?”. Men hon sade att barnet ska lära sig att man inte får ta på andras grejer.

Anna gick till förskolechefen, som kontaktade företagets vd. Han kallade Anna  Klit till ett möte. Enligt Anna fick hon då beskedet att förskolan behövde kollegan, eftersom hon var förskollärare.

– Det sopades under mattan, föräldrarna fick aldrig veta något, hävdar Anna.

Förskolor är skyldiga att anmäla när barn kränks i förskolan.

Kränkningar i förskolan

Få anmäler när barn kränks

Nyheter

När Anna Klit inte fick något gehör av ledningen gjorde hon en anonym anmälan till Helsingborgs kommun, där förskolan ligger. Det är Skolinspektionen och inte kommunerna som har tillsynsansvar när det gäller kränkningar som sker på privata förskolor. Men kommunerna beslutar om privata företag ska få tillstånd att bedriva verksamhet och har ett ansvar att granska att förskolan håller en bra kvalitet.

Två månader efter att Anna larmat gjorde kommunen en anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen friade förskolan på grund av brist på bevis. Enligt förskolan hade ingen i personalen sett eller ens hört talas om händelsen. Men Anna Klit säger att det fanns ett vittne, en kollega som stod i samma rum.

– Hon såg allt, men hon vågar inte säga något.

Anna Klit.

Förskoleföretaget är litet och personal flyttas mellan enheterna. Anna Klit, som har jobbat på fler enheter, har även sett annan personal bete sig illa mot barnen. Förskolans vd tillbakavisar all kritik.

Men Anna Klit är inte ensam om att ha larmat om kränkningar. Samma år kontaktades kommunen av två olika föräldrar som påstod att förskolans personal var hårdhänta mot barnen. De hävdade också att en anställd slagit deras barn.

Även dessa anmälningar ledde till friande beslut av Skolinspektionen då ord stod mot ord. Enligt förskolan hade det inte skett några kränkningar. Men på Kommunal menar man att många anställda är rädda om sina jobb och därför inte vågar säga som det är.

– De är skiträdda, de vill inte ens ha kontakt med facket, säger ett ombud för Kommunal, som vill vara anonym för att inte förstöra relationen med privata arbetsgivare.

Kränkningar i förskolan

Vad är en kränkning?

Nyheter

Det bekräftas av flera anställda som menar att förskolorna inte behandlar personalen bra. Anna Klit var anställd med lönebidrag när hon arbetade på förskolan.

Några månader efter att hon larmat om kollegan som slog ett barn på fingrarna, hamnade hon i en konflikt med ledningen om en arbetsmiljöfråga och fick veta att hon inte var önskad på förskolan mer. Anna Klit menar att det berodde på att hon sa ifrån.

– De tyckte jag var jobbig, men jag tycker inte det är okej att behandla varken barn eller anställda som de gjorde där.

När Kommunal påpekade att arbetsgivaren måste betala lön anställningstiden ut, fick Anna vara kvar, men det slutade med att hon blev sjukskriven.

– Det här är en fruktansvärd arbetsgivare som inte borde få bedriva förskola, säger Kommunals ombud.

Då smällde hon till barnet på fingrarna. Jag sade ’vad fan gör du?’. Men hon sade att barnet ska lära sig att man inte får ta på andras grejer.

Anna Klit

Ett år efter att Anna Klit larmade, anmälde en annan anställd till Skolinspektionen att förskolans personal tar hårt i barnens armar och skriker till dem.

”Jag ser detta allvarligt då jag själv skulle tagit mina barn därifrån omedelbart ifall jag sett dem farit illa på detta vis”, skriver anmälaren.

Nu har Skolinspektionen beslutat göra en större tillsyn av förskolans verksamhet. Kommunals ombud, som också företräder medlemmar på kommunala förskolor, tror inte att fallet med Anna är unikt.

– Jag tror det förekommer fler kränkningar på förskolor, men att det aldrig kommer vidare. Antingen för att personalen skyddar varandra eller för att ingen tar initiativet att agera för att de är rädda för att få problem med chefen.

Kränkningar i förskolan

Så många kränkningar anmäldes i din kommun

Nyheter

Helsingborgs stad säger att man i dagsläget inte har underlag för att bedöma huvudmannen som olämplig då kränkande behandling inte ingår i deras tillsynsansvar.

– Men vi följer noga ärendet hos Skolinspektionen. Skulle de komma fram till allvarliga brister kan det vara en del i en ny helhetsbedömning, säger Elisabeth Svenningsson, chef för resultat och verksamhetsuppföljning.

Förskolornas vd har inte velat ställa upp på en intervju, men har svarat på frågor per mejl.  Han skriver att det är väldigt tråkigt att förskolan blivit anmäld, men att utredningar har visat att ingen kränkning har skett. Han tillbakavisar att en personal ska ha slagit ett barn på fingrarna och att han ska ha sagt att förskolläraren var för värdefull för att vidta några åtgärder.

Enligt en arbetsmiljöenkät han hänvisar till är personalen nöjda med sin arbetsmiljö. Att Anna Klit fick sluta var enligt honom på grund av arbetsbrist och i enlighet med lagen om anställningsskydd.

 

Fotnot: Jobbar du i förskolan och har sett kränkningar som aldrig anmälts? Hör av dig till vår reporter Helena Gunnarsson på helena.gunnarsson@ka.se.