– Det här är trots allt en bättre lösning än en förlängd semesterperiod, säger Ann-Christine Nilsson, facklig företrädare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Att sjuksköterskor får bonusar vid flytt av semestrar är inget nytt på Södersjukhuset. I år kan det, för första gången, gälla även undersköterskor. 

Samma avtal är på väg att förhandlas fram även på Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus, som liksom Södersjukhuset är regionägda bolag och de tre sjukhusen har en gemensam styrelse. Det uppger Kommunals ombudsman Markus Andersson.

Från början ville arbetsgivarna vid de tre sjukhusen förlänga semesterperioden till september men drog tillbaka förslaget och kom i stället med förslaget till bonusavtal.

– Under rådande omständigheter var det här det bästa. Vi vill ju att folk ska få ut sin semester. Och här är intentionen ändå att folk ska få sin semester i sommar. Och det har varit en stor oro på sjukhuset bland våra medlemmar huruvida man ska få sin semester eller inte, säger Ann-Christine Nilsson. 

Den som flyttar en vecka frivilligt får 5 000 kronor i bonus, för två veckor ersätts man med 12 000 kronor och för tre veckor 19 000 kronor. Den som frivilligt flyttar fyra semesterveckor ersätts med en månadslön eller minst 26 000 kronor.

Det är ingen skillnad i ersättning för undersköterskor och sjuksköterskor, enligt de svar Kommunal har fått från arbetsgivaren.

Kommunalarbetaren har sökt Södersjukhusets förhandlingschef Lena Bring för en kommentar. 

Helena Karlsson, HR direktör, skriver i ett mejl via Södersjukhusets pressavdelning:

”Om det finns behov i verksamheten så kan sjuksköterskor och undersköterskor erbjudas en ersättning för att de flyttar semesterveckor utanför perioden juni-augusti. Beslutet är regiongemensamt och är en del i att underlätta bemanningen i sommar.”