I fredags gick Kommunals ordförande Tobias Baudin ut och meddelade att facket kräver andningsskydd med ventil för personal som vårdar personer med covid-19. Beskedet var att vanligt pappersmunskydd inte räcker. Baudin sade också att Kommunal kommer att lägga skyddsstopp överallt där medlemmar får vad de anser är bristande skyddsutrustning.

Redan i söndags kväll lade Kommunals skyddsombud ett stopp för arbete eftersom personal i Kirunas covid-19-team bara har pappersmunskydd, trots att de ska utföra omvårdnadsarbete i ett hem där en brukare har sjukdomen.

– Vi godkänner inte det, säger huvudskyddsombudet Gunilla Eliasson, som stöttat skyddsombudet i hemtjänsten med att lägga ett stopp.

Enligt Gunilla Eliasson har två i teamet sagt upp sig eftersom det inte känns säkert att arbeta utan andningsskydd.

Bara en timme senare hävde dock Arbetsmiljöverket stoppet.

– De säger att det räcker med pappersmunskydd och att andningsskydd med ventil bara används på intensivvårdsavdelningar, men våra medlemmar jobbar ju lika nära när de tvättar och matar. Jag sa att det får bli deras ansvar om personalen blir sjuk, säger Gunilla Eliasson.

Hon berättar att ett par anställda har fått fram privata andningsskydd med ventil.

– Det är hemskt. Vi känner oss maktlösa, säger hon.

Monica Björk, verksamhetsutvecklare och beslutsfattare på Arbetsmiljöverket, hanterade och hävde skyddsstoppet.

Hon hänvisar till den gemensamma information som Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Ivo och Socialstyrelsen gått ut med och som heter ”rekommendationer för handläggning och av val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg”.

– När det kommer in ett skyddsombudsstopp så ställer jag frågor om vilka arbetsmoment det är som ingår i det arbete som skyddsombudet stoppad. Det handlar om vad det är för smitta och här verkar det vara droppsmitta. Då är rekommendationerna tydliga: visir om det är stänk och om man bedömer att det inte är tillräckligt ska det kombineras med munskydd. Här har vi bedömt att det är vätskeavvisande munskydd som gäller, säger Monica Björk.

De lägen där andningsskyddet med ventil, FFP2, är aktuellt är vid aerosolsmitta. Det kan vara vid bland annat endotrakeal in- och extubering, trakeostomivård, hjärt-lungräddning och provtagning i de nedre luftvägarna.

– Ingen av dessa arbetsuppgifter bedömde vi fanns hos den boende, säger Monica Björk.

Kan det aldrig vara aktuellt med andningsskydd vid vanliga typer av omsorgsarbete som personlig hygien, matning och förflyttning? Där är man ju väldigt nära brukaren?

– Då är det ju droppsmitta och det bästa skyddet är att ha visir. Har man också munskydd så har man ett väldigt gott skydd. Droppsmitta är tyngre än aerosolsmitta som är mer lättflyktig. Det finns säkert äldreboenden där det finns en patient med trakeostomi eller andningsstöd som någon kan behöva tillfälligt och som kan innebära aerosolspridning. Man måste titta på varje fall om det är droppsmitta eller inte, säger Monica Björk.

I fredags gjorde Kommunal ett uttalande om att det är andningsskydd med ventil som ska gälla för personal som jobbar med covid-19-sjuka. Vad tänker du om det?

– Kommunal får göra vilka uttalanden de vill göra. Jag vill inte värdera det, men i min värld när jag sitter och ska bedöma vad som är rätt i varje enskilt fall så är det inte så enkelt. Det finns många olika arbetsmoment som kan kräva olika typer av skydd för att det ska bli så säkert som möjligt. Det är inte ett skydd som är det enda säkra, säger Monica Björk.