Det är en turbulent och tuff tid för hela samhället och för kommunalarna. Arbetsbelastningen är hög, bristen på skyddsutrustning är stor och frågorna är många. Vi står alla inför en situation där ingen har facit. Det ställer stora krav på människor att hantera detta.

När det gäller smittspridningen är det viktigt att följa rekommendationerna om att undvika sociala kontakter och att stanna hemma om du är sjuk. För kommunalarna handlar det också om att kunna känna sig trygga på arbetsplatserna. För att göra det är det viktigt att det finns skyddsutrustning för dem som behöver det samt att smittspridningen bekämpas genom god hygien.

En grupp som är otroligt viktig i kampen mot coronaviruset på arbetsplatserna är städarna. De arbetar i skolor, på förskolor, på sjukhus och på äldreboenden med att se till att det är rent. I senaste numret har KA följt med Ewa-Lena Klingberg en dag på jobbet på Roslagsskolan. Hon går i pension till sommaren. Värken i kroppen gör att hon inte har någon tanke om att jobba längre.

Ewa-Lena och hennes kolleger i hela vårt land gör ett fantastiskt jobb. De ser till att arbetsplatser hålls rena och kan fungera trots coronaviruset. Deras arbete gör hela skillnaden.

På Skånes universitetssjukhus i Lund arbetar Enis Mustafovski. Han jobbar som smittstädare och berättar i en artikel i Aftonbladet om sitt arbete. Vid städning av ett rum där det har funnits coronavirus har han på sig heltäckande plastförkläde, handskar, visir och munskydd.

För att se till att coronaviruset försvinner torkar Enis av alla ytor med en särskild etanolbaserad ytdesinfektion. Allt som de smittade patienterna och de anställda i vården kan tänkas ha tagit i eller kommit åt måste noga torkas av. När Enis är färdig med sitt arbete slängs allt städmaterial i en särskild avfallslåda. Det är viktigt att ingenting lämnar rummet där smittan har funnits.

Enis berättar att det tar ungefär en timme att få ett rum coronafritt. Det luriga är att viruset är osynligt.

Enis, Ewa-Lena och alla deras kolleger gör ett fantastiskt jobb med att hålla kommunalarnas och alla våra andras arbetsplatser rena i kampen mot viruset!