Personalkontinuiteten i hemtjänsten var en av huvudfrågorna när Vänsterpartiet i dag presenterade flera krav på hur äldreomsorgen behöver förstärkas för att klara av coronakrisen.

Personer som får hjälp av hemtjänsten kan tvingas träffa upp till 25 olika anställda per vecka, påpekade partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Det får inte fortgå, anser Vänsterpartiet och kräver att kommuner åläggs att gå igenom scheman för att se till att varje vårdtagare träffar färre anställda.

– Om det innebär att man behöver överanställa så måste man göra det, sade Ulla Andersson.

Hon upprepade samtidigt partiets tidigare krav på att kommuner och regioner ska tillföras 25 miljarder och att detta statliga tillskott ska bli permanent. Pengarna är tänkta att bland annat säkra bemanningen i äldreomsorgen. Regeringen och samarbetspartierna har hittills beslutat tillskjuta välfärden totalt 20 miljarder i år. 

Vänsterpartiet vill också se snabbutbildningar för de som förlorar jobben i andra yrken, så att de kan förbättra bemanningen i äldreomsorgen. De insatser som redan görs för att motverka smittspridning i äldreomsorgen måste också förstärkas, anser partiet.

– Vikarier behöver snabbutbildas i smittskydd och ordinarie personal få utbildning så att de kan handleda den nya personal som kommer in. Att testa äldreomsorgens personal för covid-19 måste prioriteras, sade Ulla Andersson.

V föreslår att länsstyrelserna tillsammans med medicinska ansvariga sjuksköterskor och smittskyddsenheter gör inspektioner inom all äldreomsorg för att förebygga smittspridning.

Bristen på skyddsutrustning vill V åtgärda genom ett statligt stöd till företag som ställer om och börjar tillverka sådan utrustning.

På pressträffen lade Vänsterpartiet också fram förslag för att skydda dem med små ekonomiska marginaler.

Partiet vill se ett statligt stöd till hyresgäster för att de ska kunna få hjälp med 75 procent av hyran och slippa vräkning. Partiet kräver också att riskgrupper ska kunna få sjukpenning om de stannar hemma från jobbet.

På det sättet värnar vi dem som kommer drabbas hårdast av den här krisen, sade partiledare Jonas Sjöstedt.