Hur mycket semester har jag rätt till?

SVAR: Enligt semesterlagen (extern länk) har man rätt till 25 semesterdagar. Men man kan ha fler semesterdagar. Det beror på var man är anställd och vilket kollektivavtal som gäller.

Arbetar man i en kommun eller region gäller avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Då får den som fyllt 40 år 31 semesterdagar och den som fyllt 50 år 32 semesterdagar. Det gäller också anställda i vårdföretag med Sobona-avtal samt avtalen för vård, omsorg och behandling (bransch E), äldreomsorg (bransch F) personlig assistans (bransch G) med Vårdföretagarna.

Anställda i Svenska kyrkan har 27 semesterdagar till och med det år som man fyller 39 år, från det år man fyller 40 år har man 31 semesterdagar och från det man fyller 50 år har man 32 semesterdagar.

Om man börjar en anställning efter den 31 augusti har man endast rätt till fem semesterdagar.

Hur många semesterdagar får man spara?

SVAR: Om man har fler än 20 betalda semesterdagar kan man spara en eller flera av de överskjutande dagarna till nästa år, enligt semesterlagen. Sparade semesterdagar ska tas ut inom fem år. Anställda i kommuner och regioner (SKR) samt vårdföretag som har avtal med Sobona kan också omvandlas till semestertimmar som kan sparas. För anställda på avtalet med SKR och Sobonas vårdavtal gäller också att man sammanlagt kan spara 30 semesterdagar. Tidigare gällde att man fick spara max 40 semesterdagar. Det kan dock finnas lokala avtal som gör det möjligt att fortsatt spara fler än 30 semesterdagar. 

Anställda i Svenska kyrkan kan spara max 30 semesterdagar. Anställda i privat omsorg och äldreomsorg kan spara max 25 semesterdagar enligt avtalet med Vårdföretagarna för bransch E och F.

Då kan arbetsgivaren bryta din semester.

Då kan din semester dras in

KA reder ut

Får man semesterdagar om man har ett vikariat?

SVAR: Enligt semesterlagen får man inte betalda semesterdagar om anställningen är kortare än tre månader. Har man en kortare anställning och går på schema så är man ledig enligt det. Man kan också komma överens med chefen om andra lediga dagar.

Hur får man betalda semesterdagar?

SVAR: För att få betalda semesterdagar med semesterlön behöver man ha tjänat in dem, alltså arbetat en viss tid innan man tar ut dem. För att ta ut alla betalda semesterdagar så ska man ha arbetat ett helt år, det kallas intjänande år. Det år du tar ut semestern kallas semesterår.

Enligt semesterlagen ska du arbeta från 1 april till 31 mars året därpå för att kunna ta ut alla betalda semesterdagar. Arbetar man i kommun, region, vissa vårdbolag eller kyrkan är intjänande året det samma som semesteråret. Här gäller också att detta är kalenderåret, alltså 1 janunari-31 december. Det gäller till exempel anställda i kommuner och regioner.

Vad är semesterlön?

SVAR: Semesterlön betalas utifrån hur mycket semester som tjänats in. Hur stor semesterlönen är regleras i semesterlagen och i kollektivavtal. Anställda i kommuner och regioner får enligt kollektivavtalet semesterdagstillägg i stället för semesterlön.

Om kollektivavtalet ger rätt till fler semesterdagar än lagen så kan semesterlönen i vissa fall vara högre för de dagarna.

Vad är semesterersättning?

SVAR: Om man har en tidsbegränsad anställning som är kortare än tre månader, till exempel ett vikariat, så kan man inte tjäna in semesterdagar och därmed inte semesterlön. Men man har enligt lag rätt till semesterersättning, som är ett extra tillägg på lönen. Semesterersättning ska specificeras på lönebeskedet. Oftast är den 12 procent, men kollektivavtalet kan ge mer.

Men det är så att man avslutar en anställning och har semesterdagar kvar betalas också semesterersättning ut för dem.

Vad är semesterlönetillägg?

SVAR: Vissa kollektivavtal ger rätt till semesterlönetillägg. Även kallat balkongtillägg. Det gäller till exempel anställda i kommuner och regioner som går på avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, anställda i vårdföretag som har avtal med Sobona samt anställda i Svenska kyrkan. I kommuner och regioner gäller semesterlönetillägget heltidsanställda som har en lön som är lägre än 21 993 kronor per månad. Då får man alltså både semesterdagstillägg/semesterlön och semesterlönetillägg. Deltidsanställda får semesterlönetillägg utifrån sin sysselsättningsgrad.

Kan man få obetald semester?

SVAR: Ja, semesterlagen ger rätt till obetalda semesterdagar utifrån att man har rätt till 25 semesterdagar under intjänade året. Det betyder att man har rätt till obetald ledighet även om man inte tjänat in den till exempel för att man börjat anställningen under året eller på grund av frånvaro. Men börjar man en anställning efter den 31 augusti har man endast rätt till fem lediga dagar enligt semesterlagen. Om man tar ut obetalad semesterdagar finns det regler i kollektivavtalet för hur stort löneavdraget ska vara. Det är också den anställde som avgör om obetald semester ska tas ut, arbetsgivaren kan alltså inte ensidigt lägga ut den.

Måste du svara om chefen ringer på semestern?

Kan jag tvingas jobba på semestern?

KA reder ut

Vad är förskottssemester?

SVAR: Om man tar ut obetalda semesterdagar kan arbetsgivaren ändå betala ut din lön. Men det är upp till arbetsgivaren att bestämma detta och för hur många dagar i så fall.

Kan man bli skyldig att betala tillbaka semesterlön?

SVAR: Ja, det kan bli så att man får betala tillbaka semesterlönen, detta regleras i så fall i kollektivavtalet till exempel det med SKR. Man kan bli återbetalningsskyldig om man tagit ut fler betalda semesterdagar än man tjänat in till exempel om man avslutar sin anställning eller tar tjänstledigt för studier.

Om det inte finns något kollektivavtal som har regler om återbetalning så gäller semesterlagen. Enligt den kan man endast bli återbetalningsskyldig om anställningen upphör inom fem år från det att man fått förskottssemester. Man blir inte återbetalningsskyldig om anställningen upphör på grund av sjukdom eller arbetsbrist.

Vad gäller om man blir sjuk på semestern?

SVAR: Då ska man sjukanmäla sig och få sjuklön så att man har kvar sina semesterdagar.