Kommunal har tillsammans med andra fackliga organisationer i kommuner och regioner träffat ett avtal med SKR om pengar avsätts till Omställningsfonden.

Kommuner och regioner har kunnat söka bidrag från fonden för att exempelvis utbilda barnskötare som saknar rätt kompetens eller vårdbiträden till undersköterskor.

Under de tre år som fonden har funnits har nästan 42 000 medarbetare fått kompetensinsatser genom fonden. Totalt har 3 550 kompetenshöjande insatser genomförts för 597 miljoner kronor.

De yrkesgrupper med flest medarbetare i kompetenshöjande insatser under dessa år är:

  • Undersköterskor: 5221
  • Ledningsarbete: 4197
  • Vårdbiträde: 2700
  • Handläggare: 2491
  • Barnskötare: 2291

Avtalet om omställning har varit på försök. I slutet av förra året träffades en principöverenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att det ska permanentas i ett nytt kompetens- och omställningsavtal från den 1 maj i år.