Bolagets arbetsgivarorganisation KFO tar avstånd från hanteringen.

– Det här går självklart rakt emot våra rekommendationer och strider mot lag och avtal, säger Björn Jidéus förhandlare på KFO till Arbetsvärlden.

VH Assistans har, efter att regeringen besluta att slopa sjukintygskravet efter en vecka, ändrat sina rutiner.

”Gällande information om förstadagenintyg som gått ut i organisationen, så var det innan förslaget om att förstadagenintyg skulle tas bort presenterades av regeringen”, uppger kommunikatören på VH Assistans, Didrik Viklund, skriftligen till tidningen.

Men här tycks företaget ha förväxlat intyg efter en vecka och efter en dag.

KFO har påpekat för företaget att de ska följa kollektivavtalet där huvudregeln är att läkarintyg krävs från den åttonde dagen.

– Från KFO:s sida är vi väldigt tydliga med att man ska gå ut med korrekt information. Får vi information om att en enskild medlem inte gör det, så tar vi kontakt med dem, säger Björn Jidéus.

Men i kollektivavtalet mellan Kommunal och KFO står det också, inte helt glasklart, att om ”arbetsgivaren så begär skall arbetstagaren styrka sjukdomen med läkarintyg från tidigare dag”. VH assistans har varit i blåsväder förut. Företaget har fått kritik från före detta anställda bland annat i artiklar i Folkbladet i Västerbotten. Och i höstas nekades VH assistans tillstånd för att bedriva hemtjänst av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bland annat på grund av brister i arbetsmiljön.