I dag på kollektivavtalsdagen vill vi uppmärksamma att kampen för bättre arbetsvillkor inneburit många förbättringar, men den är fortfarande lika aktuell i dag som för 100 år sedan. Våra rättigheter är ingenting vi kan ta för givet, utan vi måste dagligen kämpa för att få behålla dem och driva igenom fler förbättringar av våra arbetsvillkor. Den kampen måste föras på flera fronter.

En bransch som har blivit utsatt är kollektivtrafiken. Inför upphandlingar uppstår det en stor oro bland personalen, som aldrig kan veta på förhand om de kommer få behålla sina anställningar. Vid byte av entreprenörs övertar det nya företaget i de flesta fall den befintliga personalen. Men ofta genom att personalen nyanställs (och inte sällan på prov).

En provanställning kan avbrytas av arbetsgivaren godtyckligt och utan motivering, och det är inte rimligt att en förare som kört i flera år ska förlora sin anställningstrygghet bara för att den får en ny arbetsgivare fast hen gör samma jobb. 

När alla nyanställs, så blir den samlade anställningstiden nollställd. Om den nya arbetsgivaren sen vill minska personalstyrkan så har den som jobbat i 20 år helt plötsligt lika mycket anställningstid som den som precis börjat. Principen om först in sist ut vid uppsägningar på grund av arbetsbrist sätts därmed ur spel.

Vid senaste upphandling av stadstrafiken i Umeå ställdes krav på personalövertagande, och vi kommer att driva att kravet även ska ställas vid upphandlingar av regionaltrafiken.

Lagen om anställningsskydd skyddar de anställda vid verksamhetsövergångar genom att ange att samtliga anställningsavtal får följa med till den nya arbetsgivaren. Men i praktiken räcker det med att den nya entreprenören har med sig egna bussar för att den här bestämmelsen inte ska bli tillämplig och då försvinner anställningsskyddet.

Det här kan vi socialdemokrater inte acceptera. Vid senaste upphandling av stadstrafiken i Umeå ställdes krav på personalövertagande, och vi kommer att driva att kravet även ska ställas vid upphandlingar av regionaltrafiken. Regeringen har tillsatt en utredning, som gett tydliga besked att gällande lagstiftning tillåter det.

Vår partikongress har därför beslutat att socialdemokrater i kommuner och landsting alltid ska ställa krav på personalövertagande vid kollektivtrafikupphandlingar, och det har vi tänkt driva igenom här i Västerbotten. Bussförarna förtjänar bra anställningsvillkor, precis som alla andra!