– Har man huvudsakligen sina intäkter från offentliga medel så kan man inte hålla på med korttidsavtal. Men vad innebär huvudsakligen? Det är ingen lätt fråga för oss, säger Hans-Göran Elo, förbundsdirektör hos Arbetsgivaralliansen, en av de arbetsgivarorganisationer som Kommunal tecknat avtal med.

Enligt Arbetsgivaralliansen väntar man på tydligare besked från regeringen och Tillväxtverket, som är den myndighet som administrerar stödet.

Avtalen ger arbetsgivare som uppfyller villkoren att med stöd av lagen om korttidsarbete rätt att permittera personal enligt tre olika nivåer:

 • Arbetstiden sänks med 20 procent. Lönen sänks då med 4 procent.
 • Arbetstiden sänks med 40 procent. Lönen sänks då med 6 procent.
 • Arbetstiden sänks med 60 procent. Lönen sänks då med 7,5 procent.

Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader med möjlighet till förlängning i tre månader. Staten betalar den största delen av lönekostnaden.

Det ska ske lokala förhandlingar innan korttidspermittering kan godkännas.

Förutom med Arbetsgivaralliansen har Kommunal tecknat flera avtal med Almega, KFO och Gröna Arbetsgivare bland andra.

Kommunals korttidsavtal

Kommunal har tecknat avtal med följande arbetsgivarorganisationer:

 • Vårdföretagarna
 • Almega Tjänsteföretagen
 • Almega Tjänsteförbunden
 • Arbetsgivaralliansen
 • Sveriges Bussföretag
 • KFO, avtalen för skolor och förskolor, arbetskooperativ, hushållsnära tjänster samt hälsa, vård och övrig omsorg.
 • Sobona
 • Fastigo
 • Gröna Arbetsgivare