– Det är självklart att de ska stanna hemma och det är lika självklart att de inte ska göra en ekonomisk förlust när de tar ansvar, för de tar ju ansvar för samhället, genom att stanna hemma. Jag tycker därför att det förslag som kommit från Moderaterna är konstruktivt och något jag gärna tar med mig, säger Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Karolina Skog till Sveriges Radio Ekot.

Linda Selin och mikroskopbild på coronavirus.

Covid-19

”Jag vill se mina barn växa upp”

Nyheter

Smittbärarpenning kan man i dag få om man inte tillåts arbeta för att man kan smitta andra med covid-19. Det som Moderaterna föreslagit är att utvidga reglerna så att även personer i riskgrupper ska kunna få denna ersättning för att stanna hemma från jobbet under coronaepidemin. Smittbärarpenning ger knappt 80 procent av lönen, högst 804 kronor per dag. 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna säger till Ekot att förslaget är intressant. Centerpartiet menar att man inte ska stänga några dörrar, men hålla tät kontakt med expertmyndigheterna.

Kommunalarbetaren frågar Moderaterna vilka riskgrupper som skulle kunna få den här ersättningen. De tänker sig exempelvis personer som har nedsatt immunförsvar till följd av sjukdomsbehandling eller personer med svåra lungsjukdomar.

– Vilka exakta grupper som borde omfattas är mer en fråga för medicinsk expertis och vi har nämnt pågående cancerbehandling och lungemfysem som två tydliga exempel. I en process att genomföra förslaget ser vi att en fullständig definition arbetas fram för att berörda ska kunna se att de omfattas, skriver Moderaternas pressjour till Kommunalarbetaren.

Från Svenska Intensivvårdsregistret kan man se att bland dem som fått intensivvård i Sverige för covid-19 har de vanligaste diagnoserna varit diabetes och kronisk hjärt-lungsjukdom. Andra riskfaktorer har varit ålder över 65 år, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, fetma och neuromuskulär sjukdom.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att personer över 70 år är den främsta riskgruppen och särskilt i kombination med exempelvis sådana sjukdomar som nämns ovan.

Personer med astma eller njursjukdom utgör inte riskgrupper för covid-19, men det går inte att helt utesluta att dessa personer kan ha en ökad risk, enligt myndigheten.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, vill inte uttala sig om hur smittskyddspeng skulle påverka bemanning i vård och omsorg, med hänvisning till att de aldrig uttalar sig om politiska utspel.