Förra året anmäldes 70 skyddsombudsstopp, en ökning med 16 stycken jämfört med 2018. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket som Arbetet begärt ut. 

Skyddsombudsstopp innebär att ett skyddsombud avbryter allt arbete om det finns en ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”.

Förra årets notering är dock inte högre än 2015 då det förekom hela 90 skyddsstopp på arbetsplatser i Sverige. 

Mest drabbad under 2019 var elbranschen och äldreomsorgen, med fyra stycken vardera. 

Sett till de senaste fem åren har elbranschen överlägset flest skyddsombudsstopp, 26 stycken, vilket kan jämföras med 18 för den öppna äldreomsorgen och 16 för kollektivtrafiken.

Totalt har det rapporterats in 367 skyddsstopp till Arbetsmiljöverket sedan 2015. 

Skyddsombudsstopp

Branscher med fem skyddsombudsstopp eller mer under åren 2015-2019:

 • Elinstallationer: 26
 • Öppna sociala insatser för äldre personer: 18
 • Övrig kollektivtrafik: 16
 • Säkerhetsverksamhet: 14
 • Grundskoleutbildning och förskoleklass: 12
 • Verksamheter som utövas av huvudkontor: 11
 • Boende för personer med psykiska funktionshinder: 10
 • Insamling av icke-farligt avfall: 10
 • Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre: 10
 • Linjebussverksamhet: 9
 • Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster: 9
 • Byggande av bostadshus och andra byggnader: 8
 • Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder: 8
 • Polisverksamhet: 6
 • Specialiserad sluten somatisk sjukvård på sjukhus: 6
 • Annan landtransport av passagerare: 5
 • Måleriarbeten: 5
 • Verksamhet i religiösa samfund: 5

Källa: Arbetsmiljöverket

En längre version av artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.