Såväl Sundsvalls Tidning som SVT Västernorrland har uppmärksammat förhållandena på boendet och kallat det för en skandal. Bland annat har de boendes hygien skötts bristfälligt och stölder har förekommit. Sex personer har arbetat på boendet och i den rapport som kommunens socialtjänst låtit göra pekas de anställda ut som helt ansvariga för hur det har stått till på boendet.

Flera medlemmar har hört av sig till Kommunals vård- och omsorgssektion i Sundsvall och dess ordförande Åsa Selander säger till Kommunalarbetaren:

– Med närvarande chefer uppstår inte sådana här situationer. Det är också ett stort problem att man byter chefer ofta, då blir det bekymmer.

Men har inte de anställda något ansvar?

– Det är väl klart att man har ett ansvar. Men det här är verkligen ett chefsansvar.