I Fagersta har personal i äldreomsorgen haft schema- och planeringsverktyget Timecare sedan 2009. De lägger själva sitt schema vilket har fungerat fram tills att kommunen införde heltid som norm.

– Tiderna räcker inte till för alla oss som gått upp i tid, säger Sara Närkling, som jobbar på äldreboendet Malmen.

Hon har gått från att jobba 75 procent till att vilja jobba heltid. Problemet är, menar Sara, att det inte alltid går.

På hennes arbetsplats ska de vara fem på morgonen och fyra på kvällen. Mellan 13–16 får det bara vara tre personer. Kommunen har dessutom som ambition att minska de delade turerna.

Vi hoppas att det finns fler som säger ifrån och inte bara gnäller.

Sara Närkling, undersköterska

– Det är svårt att komma upp i heltid när vi bara kan jobba 4–5-timmarspass. Jag ligger på ungefär 15 timmar minus. Många kolleger ligger på minus.

Sara Närkling, som också är arbetsplats- och skyddsombud, och andra kolleger har tagit upp problemet med sin närmsta chef.

– Jag klandrar inte henne. Hon har inte full kontroll över budgeten.

Från början var hon positiv till Timecare.

– Jag tyckte att det var smidigt att själv kunna lägga schemat. Men så känner jag inte längre. Alla svär över Timecare.

Nu har hon och kollegan Emma Ekström startat en Facebookgrupp – Vårdupproret Fagersta. De är redan 200 medlemmar.

– Vi vill inkludera andra som arbetar i äldreomsorgen, inte bara undersköterskor. Vi hoppas att det finns fler som säger ifrån och inte bara gnäller. Vi hoppas på mer engagemang.

På många håll i landet har det startats lokala uppror, inte minst Undersköteskorupproret. Flera har hållit egna protester och manifestationer. Det är Sara Närkling inte främmande för.

– Vi utesluter inte det. Vi ska sätta oss och prata igenom vad och hur vi ska driva våra frågor. Vi kommer inte att släppa det här.

Kommunens verksamhetschef Eva Blomberg säger till KA att hon är medveten om problemet.

– I våra arbetsgrupper har vi pratat om hur vi ska klara av att ge alla heltid. Vi vet att många ligger på minus och det är inte roligt, inte för arbetsgivaren heller, säger hon.

Orsaken är kommunens graf, som läggs efter de boendes behov, och arbetstopparna blir morgon och kväll. Under våren ska arbetsgruppen, som också består av personal och leds av HR-avdelning, se över hur man kan lägga längre arbetspass. Det kommer krävas att personal tar arbetspass på andra enheter.

– Syftet är ju att man ska få ut sin tid. Vi vill att alla ska jobba heltid.