Kommunalarbetaren har flera gånger berättat om personalens starka kritik mot hur arbetsmiljön försämrats sedan Söderköpings kommun införde heltid som norm med kortare och fler nattpass.

De 21 berörda arbetsplatserna gjorde i våras 6:6a-anmälningar med en kravlista på sådant som arbetsgivaren måste åtgärda. Det handlade bland annat om att nattpassen måste riskbedömas och att arbetsgivaren ska redovisa sjuktal. Kommunal nöjde sig inte med de svaren arbetsgivaren gav och förde vidare 6:6a-anmälningarna till Arbetsmiljöverket.

Under hösten kom Arbetsmiljöverket med ett beslut om att kommunen hotas av vite på en dryg miljon, 50 000 kronor för varje arbetsställe.

När myndigheten var på ett uppföljningsbesök den 7 november hade kommunen fortfarande inte åtgärdat bristerna. Därför begär nu Arbetsmiljöverket att förvaltningsrätten ska döma ut vitet.

– Vi delar inte Arbetsmiljöverkets bedömning och kommer att begära att vitet avslås, säger Bärbel Elenius, personalchef i Söderköpings kommun.

Vad är det får synpunkter ni inte håller med om?

– Eftersom vi är i en rättsprocess så kan jag inte kommentera det. Vi delar uppfattningen om att det viktigt med en god arbetsmiljö. Därför kommer vi att fortsätta arbetet med att säkerställa detta.

Även om kommunen tänker begära avslag är Catarina Eriksson, Kommunals ordförande för avdelning Öst, nöjd.

– Det är bra att man satt ned foten. Personal och Kommunals medlemmar har länge påtalat att man inte haft någon dialog eller fått vara delaktiga när man infört nya scheman. Inte ens skyddsombuden har fått vara delaktiga, säger hon.

Det är en vinst för de som gjorde 6:6a-anmälningarna, säger Catarina Eriksson.

– De har fått respons på det de har velat få åtgärdat. Det är ett stort vitesbelopp, det känns som att Arbetsmiljöverket tagit det på stort allvar.