Ute börjar höstkvällen skymma. Men inne i aulan på Nyströmska skolan i Söderköping samlas kommunens vårdpersonal. De blir fler och fler och snart är ett hundratal åhörare på plats, salen är fullsatt. Undersköterskorna Åsa Blid och Maria Melin tar några djupa andetag innan de sätter på mikrofonen. Sorlet i salen tystnar. I händerna har de protestlistor som samlats in från alla arbetsplatser som berörs av kommunens planer på nya scheman. Tillsammans är det runt 250 namnunderskrifter från berörd personal på kommunens äldreboenden, LSS-verksamhet och hemtjänst.

Lenita Granlund.

Hälsoscheman

”Det där är bara skitsnack”

Arbetstider

Schemaförändringarna innebär bland annat att nattpersonalen kommer att arbeta kortare och fler nattpass. Som KA tidigare rapporterat om sprider sig modellen som ofta kallas ”hälsosamma scheman” som en löpeld över landet.

–Orkar vi inte jobba fler nattpass tvingas vi gå ner i tid för att få den återhämtning vi behöver. Konsekvensen blir en sämre inkomst och mindre medel till en framtida pension. Det här är en kvinnofälla. Det skulle aldrig accepteras på en mansdominerad arbetsplats, säger Åsa Blid i mikrofonen.

Åsa Blid har arbetat som undersköterska inom hemtjänsten i 43 år, för Maria Melin är åren i yrket 30. De har båda varit med om många omorganisationer. Och de berättar att de ofta inte känt sig lyssnade på trots sin långa erfarenhet i yrket. Att kommunen nu beslutat att införa så kallade ”hälsosamma scheman” utan att tillfråga personalen har gjort att de fått nog. Den första informationen om schemaförädnringen kom i september, den 12:e november ska schemaförändringen införas.

–Beslutet har tagits över våra huvuden, ingen har frågat oss om hur det här kommer att påverka oss. Var finns demokratin? frågar sig Maria Melin.

Maj Bergendahl.

I aulan finns vårdpersonal, representanter från Kommunal och ett antal kommunpolitiker samlade. Stämningen är upprörd när undersköterskorna berättar om hur den nya schemaförändringen kommer att påverka dem. Något som väcker stor besvikelse är att de ansvariga tjänstemännen på socialförvaltningen valt att inte medverka på mötet.

Maj Bergendahl, avdelningsordförande för Kommunal Öst, håller med om att dialogen med kommunen varit bristfällig. Inför åhörarna meddelar hon att Kommunal funderar på att säga upp sitt samverkansavtal med kommunen om inte dialogen förbättras.

– Om dialogen hade varit bra hade vi inte behövt samlas här i dag. Facket har förklarat sig oeniga i frågan om nattschemana. Nu har vi begärt en ny förhandling om hanteringen av omorganisationen. Men vi funderar också allvarligt på att säga upp samverkansavtalet med kommunen, säger Maj Bergendahl.

Undersköterskorna menar att kommunen försöker spara pengar genom att nattpersonalen får arbeta fler nattpass. På så vis blir det lättare att pussla med schemat, så att färre vikarier behöver tas in. Samtidigt tror Åsa Blid att schemaförändringarna kommer att göra att sjukskrivningarna ökar.

–Eftersom det här schemat kommer att göra oss sjuka kommer inte kommunen kunna spara några pengar, säger hon.

Maria Melin och och Åsa Blid.

KA har sökt Söderköpings socialchef, socialförvaltning och personalchef vid upprepade tillfällen, utan att få någon möjlighet till intervju eller att ställa frågor. Men i ett mejl till KA skriver kommundirektör Anna Thörn att de istället för att medverka vid mötet planerar att ”träffa ett par representanter från gruppen vid ett senare tillfälle för att lyssna in just deras synpunkter och tankar.” Men varför ingen ansvarig från kommunen deltog på undersköterskornas möte har de inte gett någon förklaring till.

I Nyströmska skolans aula avslutas protestmötet efter många intensiva diskussioner. Protestlistorna kontrollräknas ytterligare en gång. Vid socialnämndens nästa möte ska de lämnas över. Ute har det blivit beckmörk och stjärnklar oktoberkväll. Maria Melin kränger på sig jackan. Om någon timme ska hon gå på ännu ett nattpass.

Protesterna mot fler nattpass

Här har personalen protesterat mot fler nattpass:

Har vi missat din kommun? Hör av dig till kajsa.olsson@ka.se!