KA har tidigare rapporterat om att Söderköpings kommun valt att införa kortare och fler nattpass för vårdpersonalen, så att de får arbeta fler nattpass för samma lön. Personalen har lämnat in en protestlista till kommunen med runt 250 namnunderskrifter och kallade under hösten till ett stormöte för att diskutera de nya schemana, men ansvariga politiker och tjänstemän valde att inte medverka på mötet. Trots protesterna införde Söderköpings kommun fler och kortare nattpass.

Nu har Kommunal valt att säga upp samverkansavtalet med kommunen. Samtidigt lämnade alla 21 berörda arbetsplatser i dag in en 6:6a-anmälan till kommunen med tretton punkter som kommunen skyndsamt måste åtgärda. Det handlar bland annat om att nattpassen ska riskbedömas utifrån stress och återhämtning och att kommunen måste redovisa sjukskrivningstalen, säger Maj Bergendahl som är ordförande för Kommunal Öst.

– Arbetsgivaren har vägrat att lyssna på medlemmarna i Kommunal när man beskrivit sin arbetssituation. Arbetsgivaren har sagt att medlemmarna ska ha tålamod, men det tålamodet är slut. Därför säger vi upp samverkansavtalet och agerar med en omfattande 6:6a-anmälan. Våra medlemmar drabbas hårt av de här schemaförändringarna och de har inte fått något inflytande över processen, säger Maj Bergendahl.

Åsa Blid är en av de undersköterskor som protesterat mot fler och kortare nattpass. Hon är positiv till att Kommunal nu agerar kraftfullt gentemot arbetsgivaren.

– Det känns som ett litet ljus i tunneln.  Det har varit väldigt tufft att arbeta på det här schemat och samtidigt försöka göra sin röst hörd utan att arbetsgivaren lyssnar. Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Många kolleger har sagt upp sig eller blivit sjukskrivna av stressen, säger Åsa Blid.

Som KA tidigare berättat om strandade förhandlingarna mellan Kommunal Öst och Söderköpings kommun om schemaförändringarna. Därför har nu förbundskontoret gått in och stöttat sektionen i hur de kan gå vidare. Lenita Granlund, avtalssekreterare för Kommunal, är starkt kritisk till hur kommunen har agerat.

– Arbetsgivaren har tappat kontrollen över arbetsmiljön i Söderköping. Det är väldigt nonchalant av både politiker och chefer att inte lyssna på medlemmarna. Ska man hitta bra lösningar på de problem som finns lokalt så måste arbetsgivaren prata med de som kan verksamheten, och det är våra medlemmar. Där har man slagit dövörat till. Nu måste arbetsgivaren lyssna och backa tillbaka från beslutet, säger Lenita Granlund.

Bärbel Elenius är personalchef i Söderköpings kommun. Hon delar inte fackets och medlemmarnas bild av att kommunen kört över personalen när schemaförändringarna införts.

– Jag tycker vi har haft en dialog. Vi är inte överens om vi har haft en dialog eller inte, säger Bärbel Elenius.
 
Hur ser du på att samverkansavtalet sagts upp och att 21 arbetsplatser lämnar in en 6:6a-anmälan?

– Jag kan tycka att det är tråkigt att vi inte kan behålla dialogen utan att ta till sådana åtgärder. Vi får titta på punkterna i anmälningarna och se över hur vi kan skruva på schemat för att göra det bättre för personalen. Men vi kommer inte att gå tillbaka till hur var innan, säger Bärbel Elenius.

Samverkansavtal

Ett lokalt samverkansavtal är ett avtal där fack och arbetsgivare kommit överens om hur man ska samverka.

Arbetstagarna ska i ett tidigt skede kunna ge synpunkter på förslag till förändringar. Inom ramen för samverkan tas även arbetsmiljöfrågor upp.

Oftast sker dialogen i samverkansgrupper och på arbetsplatsträffar där fack, skyddsombud, medarbetare och chefer diskuterar frågor som rör arbetet.