I delar av Sverige har de flammat upp på ort efter ort under hösten. Massiva protester från medlemmar i Kommunal mot lokala arbetsgivare som har kört över sina anställda och infört extra nattpass, ofta under parollen ”hälsosamma scheman”.

I Kungsbacka samlade ett Facebook-upprop initierat av en undersköterska hundratals namnunderskrifter. Häromveckan samlades många anställda och förtroendevalda i Söderköping och överlämnade hundratals namnunderskrifter till lokalpolitikerna. I Jönköping kom hela fyra hundra personer till ett medlemsmöte i sin fackförening för att ta strid mot de nya schemana.

Det här är några av de exempel som bland annat Kommunalarbetaren skrivit om.

I flera kommuner har arbetsgivarna lyssnat på protesterna och backat efter kritikstormen. Det är bra. Kloka arbetsgivare lyssnar på de yrkesskickliga medarbetarna. Men arbetsgivarna hade knappast ändrat sig om inte protesterna varit så omfattande.  Det visar hur vi blir starkare tillsammans, när vi går ihop. Det är helt enkelt ett av svaren på frågan: varför ska jag vara med i en fackförening? Jo för att tillsammans kan vi göra skillnad så att det gynnar varje medlem som individ.

Alla lokala arbetsgivare har en lärdom att dra av detta: lyssna på medlemmarna i Kommunal och på deras fackförening, annars kommer vi att agera. Vi som fackförbund är naturligvis fullt medvetna om att det formellt är arbetsgivarens fulla lagliga rätt att leda och fördela arbetet. Men medlemmarna i Kommunal ser inte stillatigande på om deras livsförutsättningar ändras utan att de fått vara med och påverka. Stora schemaförändringar som ger fler nattpass är faktiskt något så genomgripande som en stor livsförändring: det påverkar familjelivet, det påverkar möjligheterna till personlig återhämtning. Vi har hört och läst många medlemmar som hotat att lämna sina jobb om deras scheman förändras så radikalt.

Skulle det ändå finnas lokala arbetsgivare som inte förstår värdet av att lyssna på de som kan verksamheten och arbetar i den, yrkesskickliga medlemmar i Kommunal, så är just detta ytterligare ett skäl för arbetsgivarna att lyssna: de riskerar att bli av med kompetent personal. Det har ingen arbetsgivare råd med. Medlemmarna i Kommunal arbetar i en framtidsbransch. De framtida rekryteringsbehoven är enorma. Utöver de stora pensionsavgångarna och behoven av utbyggd äldreomsorg för nästa generation, behövs ytterligare personal för att komma till rätta med den kroniska underbemanning som delar av svensk välfärd lider av. Kommunal räknar med att det behövs ytterligare 135 000 anställda i välfärden under den här mandatperioden.

Just eftersom yrkesskickligheten hos medlemmarna i Kommunal är så eftertraktad bör kloka arbetsgivare involvera sin personal, satsa på bättre arbetstider och bättre villkor. Om de inte gör det kommer de att möta motstånd. Förändringar av scheman och arbetstider ska lösas i samverkan på arbetsplatserna tillsammans med medlemmarna som är proffs på sina jobb. Förändringar ska inte tvingas fram. Om arbetsgivarna resonerar sig fram till bra och kloka lösningar så finns Kommunal alltid där som en konstruktiv motpart. Vi som fackförening vill naturligvis ingenting annat än att komma med kloka förslag på hur vi bäst bygger framtidens välfärd och hur den utformas bäst för medlemmarna.