Sedan några år har det gått att läsa utbildningen demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska på yrkeshögskolan i Skellefteå, en utbildning flera undersköterskor i kommunen har gått.

– Vi har haft en diskussion om hur vi ska nyttja den här kompetensen. Det finns många med demenssjukdom, men vi vill också skapa karriärvägar för undersköterskor och göra yrket attraktivt, säger Carina Berglund, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende, i Skellefteå kommun.

Nu har kommunen beslutat att inrätta en helt ny tjänst, en egen profession: specialistundersköterska kognitiv sjukdom. Tanken är ha 1–2 tjänster per vård- och omsorgsboenden och 1 per hemtjänstgrupp.

– En stor del i rollen är att coacha och handleda annan personal. Målet är att minska beteendeförändringar som är vanliga hos demenssjuka, säger Carina Berglund.

Genom nätverksträffar ska specialistundersköterskorna kunna ta del av ny forskning där stor vikt läggs på bemötande och miljö.

Kravprofilen har satts ihop av en projektgrupp där också Kommunal har varit med.

En av dem som kommer att söka tjänsten är Denise Westerberg. Hon har arbetat som undersköterska sedan 1999 och arbetar på vård- och omsorgsboendet Ömheten. I våras blev hon klar med specialistutbildningen.

– Det händer mycket omkring demensvård så det här ligger verkligen i tiden. Det känns fantastiskt, säger hon.

Det viktiga är att höja statusen och då tror jag att det är bra att vi har en karriärstege. Pengar är inte allt, men det ska löna sig att vidareutbilda sig

Denise Westerberg, undersköterska

Att arbeta med demenssjuka handlar mycket om att förstå sjukdomen.

– Vi måste ha i beaktande att de äldre som kommer in på boende i dag har ofta bott hemma längre och med det också kommit längre i sin sjukdom. Med det kan det också komma svårare beteenden och då är det viktigt att vi som personal har kunskapen för att kunna hjälpa våra äldre. Man behöver ha stor förståelse för att dessa beteenden är en del av sjukdomen och att de äldre inte är elaka utan behöver hjälp och stöd. Det är också viktigt att sprida den kunskapen vidare och därför känns den här tjänsten otroligt inspirerande, säger hon.

Denise Westerberg tycker att det verkar intressant att handleda och coacha andra, men hon tycker samtidigt att det är viktigt att höra till ett arbetslag och jobba som vanligt.

– Det tror jag ökar min trovärdighet.

De undersköterskor som jobbar i kommunen och har gått specialistutbildningen har fått ett lönepåslag på 1 000 kronor. Hur lönen kommer att se ut beror på vilken lön undersköterskan har i dag.

– Vi har individuell lönesättning. Den högst betalda som ligger på 32 000 kronor kanske inte får den högsta lönehöjningen, säger Carina Berglund.

Hur viktigt är det att få högre lön?

– Det viktiga är att höja statusen och då tror jag att det är bra att vi har en karriärstege. Pengar är inte allt, men det ska löna sig att vidareutbilda sig, säger Denise Westerberg.

Senast den 1 mars ska de första tjänsterna vara tillsatta.

Specialistjänst inom demensvård

Utbildningen demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska är en del av Vård- och omsorgscollege i Västerbotten och är en tvåårig utbildning som ges på halvfart.

Skellefteå kommun har 2019 inrättat en egen modell för att mäta arbetet med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

Målet är att 70 procent av vård- och omsorgsboendena nästa år ska se en minskning av symtomen. I dag får 90–95 procent av alla demenssjuka sådana symtom.

Källa: Skellefteå kommun