Många medlemmar i Kommunal arbetar dagligen med att rädda liv. Exempel på sådana yrkesgrupper är ambulanssjukvårdare och räddningstjänst.

Dessa personer kommer oftast först till olycksplatser och brottsplatser. Tillsammans med polisen är de viktiga för att skapa trygghet och rädda liv. 

Dessvärre utsätts dessa yrkesgrupper ibland för stenkastning och förstörelse. Det är både obehagligt och ett allvarligt arbetsmiljöproblem som innebär att de hindras i sitt arbete med livräddande insatser och avspärrning av olycks- och brottsplatser. 

Därför är det av yttersta vikt att lagstiftningen är utformad för att på bästa sätt skydda de anställda i dessa yrken så att de kan utöva sitt arbete utan att behöva vara rädda för sabotage. Stenkastning och annan förstörelse riskerar inte bara förseningar för utryckningsfordon som behöver komma fram, utan också liv.

Att anlända senare till en olycksplats kan vara avgörande för om en svårt skadad människa överlever. Sabotage kan också vara livsfarligt för de anställda själva som riskerar att skadas när de gör sitt jobb. 

Det är att likställa med en tjänsteman som arbetar framför datorn och samtidigt ska vara rädd för att bli träffad av en sten som någon kastar för att förhindra tjänstemannen att utöva sitt arbete. Det är självfallet helt orimligt att någon yrkesgrupp ska behöva utstå något sådant under arbetsdagen.

Det är därför bra att det från och med nästa år blir straffbart att ge sig på blåljuspersonal, som tillhör de mer utsatta yrkesgrupperna. Det bestämde riksdagen i slutet på november. Beslutet innebär att det från och med den 1 januari 2020 blir straffbart att ge sig på räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis på det sättet att angriparen hindrar utryckning eller försvårar brottsbekämpande verksamhet.

För den som trots allt ger sig på någon av dessa yrkesgrupper i arbete, blir straffet kännbart. Sabotage mot blåsljuspersonal kan ge fängelse i upp till fyra år och om sabotaget anses grovt kan straffet bli ännu längre.

Det är en viktig signal från samhället om att dessa yrkesgruppers arbete är viktigt och ska värnas. Det visar också att samhället ser allvarligt på försök att förhindra deras arbete.