– Jag vågar inte svara på när vi kan ta upp det, vi har fullt upp med att försöka överleva vardagen i vårt grunduppdrag, säger Johan Collberg (S), ordförande i socialnämnden i Ödeshög.

Den östgötska kommunen är en av många där ekonomin är pressad. Hälften av landets kommuner har underskott i vård och omsorg enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. I flera mindre kommuner har ansträngd ekonomi lett till en fördröjning av heltidsresan, som införandet av heltid också kallas.

I Ödeshög höjs skatten med en krona nästa år, men det ger inte fart åt heltidsresan.

– Det finns inga pengar med för 2020. Vi får hoppas att vi kan ta nya tag under 2021, säger Johan Collberg.

Enligt det avtal som träffades mellan Kommunal och SKL för tre år sedan ska heltid vara norm 2021. 

– Jag har jättesvårt att se att vi skulle klara det över hela linjen fram till 2021. Som nämnd klarar vi inte det utan tillskott av medel, de medlen har vi inte, säger Johan Collberg.

Vår åsikt är att det ska genomföras även om det är dåliga tider och att det faktiskt går.

Marie Särud, Kommunal

Hittills har heltid införts i hemtjänsten, men när kostnaderna ökade bromsades införandet på särskilda boenden. Socialchef Åke Wennman vill inte se det som ett totalstopp.

– Jag har inte sagt att vi stoppar, vi gör en halvhalt, för att komma igen när förutsättningarna är bättre, säger Åke Wennman.

Att införandet av heltid nu stannar av i Ödeshög saknar facket information om enligt Kommunals sektionssamordnare Marie Särud.

– Vi har inte sett något protokoll från samverkan, vi vill se det och ta det vidare till ombudsmännen, det här är en fråga för förbundet, säger Marie Särud som nu ska kontakta kommunen.

Pressad ekonomi är inte ett skäl att avbryta införandet av heltid enligt Kommunal.

– Vår åsikt är att det ska genomföras även om det är dåliga tider och att det faktiskt går, säger Marie Särud.

Trots avtalet går ökningen av andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg sakta, enligt statistikdatabasen Kolada. Under de åren avtalet funnits har andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg ökat med i genomsnitt 4 procentenheter.

I fjol var 53 procent heltidsarbetande i landets kommuner. I Ödeshög var motsvarande siffra 35 procent.

Heltidsresan

Så många jobbar heltid i din kommun

Arbetstider

En annan kommun med ansträngd ekonomi som påverkar införandet av heltid är Nora i Västmanland, där var 37 procent heltidsarbetande inom vård och omsorg i fjol.

Här har kommunen dragit in drygt två miljoner kronor som avsatts till heltidsresan. Detta för att klara ett sparbeting på 35 miljoner kronor under tre år.

– Det fanns en tanke på att förstärka ekonomin kopplat till heltidsresan, men det lades på is, men uppdraget att fortsätta med heltidsresan har inte lagts på is. Men det här gör ju mitt jobb lite svårare, säger Fredrik Bergström, socialchef i Nora.

Att ekonomin är ett hinder för att införa heltid som norm anser 39 procent av ansvariga chefer för vård och omsorg enligt KA:s enkät som besvarades av 77 procent av kommunerna

– Det blir andra förutsättningar, det innebär att vi i projekt måste tänka ett varv till, säger Fredrik Bergström.

Han tror dock att Nora kommer att klara målet till 2021, en bedömning som han delar med 65 procent av de ansvariga chefer som svarat på KA:s enkät.

Kommunal i Nora ser också att läget förändrats.

– Det blir svårare för oss att få in heltid inom befintlig budget, det gör ju saker och ting mycket svårare, säger Anneli Kammerland, fackligt förtroendevald i Nora.

Samtidigt tror hon att heltid inte behöver betyda ökade kostnader.

– Om vi tänker på hur mycket människor som vi har inne på vikariat så är ju det en otrolig mängd personer och massor med pengar som ska användas till heltid, säger Anneli Kammerland.

Det fanns en tanke på att förstärka ekonomin kopplat till heltidsresan, men det lades på is.

Fredrik Bergström, socialchef i Nora

Nyanställning ska ske på heltid, enligt avtalet. I dag saknas ett sådant beslut i nästan var tredje kommun, visar KA:s undersökning. Bland de kommunerna är det också vanligare att heltidsarbetet minskar

Det gäller både Ödeshög och Nora där andelen heltidsarbetanden minskat med en procentenhet i båda kommunerna. Men enligt Fredrik Bergström i Nora ska läget först analyseras innan beslut om nyanställning på heltid kan fattas, detta för att inte hamna i ett läge som är kostnadsdrivande.

Kommunal anser att nyanställning ska ske på heltid även i Nora.

– Beslutet finns redan i överenskommelsen mellan Kommunal och SKL, säger Anneli Kammerland.

I grannkommunen Hällefors har ett budgetunderskott gjort att heltidsresan pausats och därför har inte sysselsättningsgraderna utökats sedan i våras. Däremot fortgår planeringsarbetet.

I bohuslänska Lysekil har ekonomin gjort att heltidsresan saktat in under 2019 för att ta ny fart 2020.

I Norsjö i Västerbotten har kommunfullmäktige beslutat att heltidsresan ska början nästa år om det finns budget för det, nu är planen att börja 2020 men utan extra anslag.