Lidköping är en av många kommuner som infört fler arbetspass för vård- och omsorgspersonal för att klara av att erbjuda heltid, vilket KA berättat om nyligen i ett reportage. Många anställda är positiva till att fler får jobba heltid, men är kritiska till hur arbetsgivarna valt att planera arbetstiderna.

Nattarbetare får kortare och fler arbetspass och dagpersonalen ska vissa pass få börja jobba klockan 6 i stället för 7. Dessutom får personalen jobba in helger när de tar ut semester.

Liksom på flera andra platser i landet planerar Kommunal i Lidköping att genomföra en protest den 21 november.

– Det har varit det ena dåliga efter det andra. Nu är det bra. Det finns inte heller någon kommunikation mellan chefer och medarbetare, säger Anna Shaw Johansson, sektionsordförande för Kommunal i Lidköping.

Att schemat förändras så mycket får konsekvenser för de anställdas privatliv och möjligheten till återhämtning.

– Barnsomsorgen öppnar inte förrän 6.15. Då säger arbetsgivaren att det väl finns en man hemma, men han kanske jobbar i en annan stad eller vad som helst, säger Anna Shaw Johansson.

Hon har fått signaler om att när anställda varit sjuka så har de fått fler helger under nästa schemaperiod.

Det Kommunal vill är att undersköterskorna måste få mer tid.

– De har svårt att hinna med att dokumentera, det är så pressat hela tiden. Vilken verksamhet har det så. Vi måste kunna använda tiden på ett annat sätt, säger Anna Shaw Johansson.

Försämringarna skrämmer bort folk från yrket, menar hon.

– Man vill inte ens läsa till det. Vi måste höja statusen.

Förutom manifestationen har Kommunal bjudit in politiker och tjänstemän till ett möte för att diskutera läget.

Fotnot: Bilden är licenserad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.