Jönköpings kommun planerar som flera andra kommuner att införa så kallade hälsosamma scheman. Det innebär kortare men fler nattpass och arbete varannan helg. Många runtom i landet har reagerat starkt på förslaget, så även i Jönköping.

 Det finns också kritik mot att personalen inte fått vara delaktig i hur deras scheman ska se ut, säger Mari Yrjäla Svensson, ordförande i Kommunal Sydväst.

– Vi är kritiska mot tillvägagångssättet. Det handlar om att införa heltid som norm senast 2021. Socialförvaltningen har inte lyckats med kommunikationen till våra medlemmar. De känner ingen delaktighet och tycker att de inte kan påverka sina scheman.

De anställda kommer att få fyraveckorsscheman.

– De har fått mejl där det bara står att ”nu har vi bestämt”. Det kan ju finnas andra sätt att lösa det på. Det vore bättre att anpassa schemat till respektive arbetsplats, säger Mari Yrjäla Svensson.

Hon anser att det är bra att se över organisationen för att få ned sjukskrivningar, men att det genomförts på ett dåligt sätt.

Närmre 1 000 personer har skrivit under en protest och den protestlistan ska lämnas över till kommunfullmäktiges ordförande när Jönköpings kommun har budgetfullmäktige i morgon, torsdag.

– Det finns en stor oro och rädsla för hur det här ska bli. Vi vill backa bandet och göra arbetsplatserna delaktiga, säger Mari Yrjälä Svensson.