Det är Mora Tidning som rapporterar om kritiken från länsstyrelsen. Bakgrunden är framför allt svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän. I vintras ska situationen ha varit kaotisk, enligt tidningen.

Länsstyrelsen kräver nu flera åtgärder och vill ha svar på en rad frågor. De vill bland annat ha en handlingsplan för hur bemanningen ska säkerställas. Länsstyrelsen menar också att det finns ett gap mellan kommunens förmåga till räddning och ökad risk till följd av ny bebyggelse.

Länsstyrelsen anser dessutom att planering och övning för räddningsinsatser vid kommunens flygplats behöver utvecklas.

Kommunen ska svara senast 25 november.