De fem förbunden, IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer, ser inget skäl till att växa ned löneökningstakten på grund av att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Industrifacken hänvisar till de höga vinster företagen gjort under de goda åren.

Deras krav innehållet också en låglönesatsning på minst 783 kronor mer i månaden för dem med en månadslön under 26 100 kronor.

I ett gemensamt debattinlägg i di.se skriver de att ”det finns inga skäl att öka vinsterna ytterligare på lönernas bekostnad.”

Industrifacken vill som tidigare träffa det första avtalet som ska vara ett märke, en norm för löneökningarna för alla på hela arbetsmarknaden.

Förutom löneökningar är industrifackens långsiktiga mål att alla anställda ska ha rätt till 100 timmars arbetstidsförkortning under ett år.

Som ett steg för att nå det målet vill förbunden att avsättningen höjs till systemet med deltidspension för att kunna anpassa arbetstiden för dem som närmar sig pensionering.

Industrifacken vill få en säkrare arbetsmiljö genom bland annat bättre introduktion för anställda om risker i arbetet, förbättrade säkerhetsrutiner samt att arbetspassnings- och rehabiliteringsverksamheten stärks.

För att främja jämställdheten kräver de fem förbunden handlingsplaner för att förhindra att framför allt kvinnor drabbas av sämre yrkes-, lön- och karriärutveckling på grund av föräldraledighet.

De kostnader som kan uppstå för arbetsgivaren på grund av krav utöver höjda löner kan också räknas in i märket.

Detta märke kommer att vara en del av LO-förbundens samordning av kraven i avtalsrörelsen.

Kommunal har tidigare gett besked om att de inte ställer upp på LO-samordningen och följa märket i sina avtal. Detta eftersom övriga LO-förbund inte går med på förbundets krav att yrkesutbildade grupper inom vård, skola och omsorg ska få mer än andra.

Kommunal presenterar sina avtalskrav i december.