Skolverkets förslag till ny kursplan har fått kraftig kritik från fackligt håll. Kommunal vill ha tillbaka skrivningarna om arbetsmiljö, arbetsrätt och den svenska modellen.

– Skolan måste lära ut hur det fungerar i arbetslivet, till exempel vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd eller som arbetsgivare. Eleverna måste få lära sig om den svenska modellen där lagstiftning inte täcker allt på arbetsmarknaden utan mycket regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare, säger Maria Hansson.

Skolverket motiverar sitt förslag med att timplanen inte räcker till för att behålla allt det som nu står i kursplanen. De menar samtidigt att undervisning om arbetsmarknad kan tas upp i andra sammanhang.

Tidigare backade Skolverket från förslaget att stryka undervisning om antiken i ämnet historia.

Maria Hansson hoppas att Skolverket också backar när det gäller arbetsmarknaden i samhällskunskapen.

– Vi har ju tidigare fått dem att ändra sig, när de ville stryka barnskötare i läroplanen för förskolan, säger Maria Hansson.