Förra året införde hemtjänsten i Göteborg Plugo, som är ett mobilbaserat system för att registrera insatser hemma hos de äldre. Systemet har kantats av skarp kritik om övervakning och ökad stress. I december förra året anmälde 40 skyddsombud systemet till arbetsgivaren, och för några veckor sedan gick några av anmälningarna vidare till Arbetsmiljöverket.

Sedan dess har ytterligare anmälningar skickats vidare. Problemen handlar bland annat om att det saknas tid inlagd för transporttider mellan vårdtagarna, att tekniken strular och att telefonerna inte tål kyla och värme, samt att personalen övervakas.

Den 1 maj är det tänkt att ersättningen som vårdtagarna betalar ska baseras på den utförda tiden i systemet.

Nu instämmer samtliga tio områdeschefer i hemtjänsten i personalens kritik. I en skrivelse till sina chefer, sektorcheferna i Göteborgs stad, skriver de att de i nuläget inte kan ta ansvar för de svåra utmaningar som uppstått i hemtjänstens arbetsmiljö och förutsättningar. De skriver också att problemen är så allvarliga att det inte går att gå över till att basera vårdtagarnas ersättning på den registrerade tiden.

Flera av problemen från skyddsombudens anmälningar går igen: cheferna tar upp att telefonerna inte tål kyla och har för lite batteritid, att mobilskalen lätt går sönder och att det är problem med att logga in. Dessutom riktar de skarp kritik mot hur supporten fungerar och att det inte finns gemensamma rutiner för hur man ska jobba.

– Vi kan inte göra annat än att tolka det som att de faktiskt avsäger sig arbetsmiljöansvaret, även om de inte gör det formellt. Jag har aldrig varit med om det här tidigare, det är tusentals medarbetare som ligger under dem och så säger de att de inte kan ta ansvar. Jag undrar om det har hänt någon annanstans, säger Anna Skarsjö, avdelningsordförande för avdelning Väst.

Kommunals skyddsombud har larmat om att systemet används för att övervaka medarbetarna och hur mycket utförd tid de lyckas registrera. Också det instämmer cheferna i och skriver: ”Den kontroll och styrning som medarbetarna står under är i konflikt med det tillitsbaserade arbetssättet. Chefer måste i huvudsak arbeta med uppföljning och kontroll i stället för ett nära och stödjande ledarskap där undersköterskans kompetens tas till vara”.

De skriver också att bland annat rätten till heltid och högre krav på arbetskläder inte ryms inom budget, samt att systemet har medfört stora administrativa kostnader som inte ryms i budget. I brevet står också att de många anmälningarna från skyddsombuden är ett rop på hjälp som bör tas på allvar.

Anna Skarsjö säger att hon är glad för att områdescheferna äntligen verkar ha lyssnat, men beklagar att det har tagit över ett år.

– Men jag tycker att det är anmärkningsvärt att i Sveriges andra största stad så säger områdescheferna att de inte kan ta ansvar för arbetsmiljön eller brukarna om det här ska fortsätta. Det är en otroligt stor markering och ett rop på hjälp, säger Anna Skarsjö.

Hon berättar att i Angereds stadsdel har arbetsgivaren gått skyddsombuden till mötes och bland annat anställt mer personal.

– Men de har märkt att det då har blivit ett stort hål i budgeten. När man tillsätter den mängd personal som det behöver vara, då klarar man inte sin ekonomi. Så det ser inte ut som att de kan fullfölja det. Där försöker arbetsgivaren men å andra sidan är det för lite pengar i välfärden, det är ju det som det handlar om, säger hon.

Kommunal förväntar sig att sektorcheferna som tar emot brevet skickar det vidare upp i organisationen, så att det hamnar på politikernas bord och får dem att agera. Till P4 Göteborg säger en av sektorcheferna, Anneli Snis, att hon förstår frustrationen och att de jobbar med att komma tillrätta med problemen.

Det svaret ger Anna Skarsjö inte mycket för – hon vill att de löser situationen.

– Hon säger att hon är ledsen, ja vi förstår det men systemet fungerar ju inte. Skälet till att vi har fått det här är att man har infört lagen om valfrihet i hemtjänsten, det är därför det har kommit att vi absolut måste registrera tiden och att det är ett otroligt kontrollsystem. Det har skapat minutscheman i hemtjänsten och en otrolig stress.

KA har sökt flera områdeschefer men fått beskedet att all presskommunikation ska gå genom sektorschefen Anneli Snis.

– Vi har flaggat upp i våra stadsdelsnämnder när vi har gjort dragningar att vi ser risker i hemtjänsten utifrån att det pågår ett stort förändringar. I kombination med en tuff ekonomi, hög sjukfrånvaro, stor omsättning på chefer och strul med tekniken ser vi en oro, säger Anneli Snis till KA.

Det är stora brister i systemet som påtalas, går det att införa redan den 1 maj?

– Det vet vi ju inte, men vi jobbar utifrån att vi ska hitta sätt att hantera det på. Vi har inget annat beslut än att det är 1 maj vi har att förhålla oss till. Får vi ett system som kan säkerställa att vi kan mäta tiden rätt hos brukar då är det maj månad som gäller, säger Anneli Snis.

Intraservice levererar bland annat IT-tjänster till Göteborgs stad och är ansvarig för support i det mobila arbetssättet. Verksamheten får också kritik i chefernas skrivelse för bland annat bristfällig support och att det är oklara roller mellan Intraservice och verksamheterna i stadsdelarna.

– Vi har många saker vi behöver jobba med. Vi jobbar med våra handlingsplaner utifrån 66a-anmälningarna. Vi behöver sätta ihop en handlingsplan utifrån den skrivelsen där teknik och support är ett och ett förändrat arbetssätt är ett annat. Vi har misslyckats i vår kommunikation när vi har medarbetare som är så pressade och stressade över att vi utför saker på tid. Det ska inte undersköterskorna behöva bära. Här behöver vi göra ett omtag, säger Anneli Snis.