Förra året infördes registreringssystemet Plugo i hemtjänsten i Göteborg. I december lämnade 40 skyddsombud in anmälningar till arbetsgivaren med krav på åtgärder, efter att systemet lett till stor stress hos personalen.

I några stadsdelar har skyddsombuden varit nöjda med arbetsgivarens handlingsplaner, men i andra är man inte det och har nu därför skickat vidare anmälningarna till Arbetsmiljöverket. De anmälningar som än så länge har gått vidare rör stadsdelarna Norra Hisingen, Lundby och Askim-Frölunda-Högsbo.

Enligt Kommunal finns det ingen kringtid inplanerad i systemet – tvärtom kan det vara besök schemalagda som överlappar, där personalen ska vara hos nästa brukare innan besöket hos den före är avslutat.

– Jag kan vara 08.13 hos en vårdtagare och där ska jag vara i 40 minuter men 08.23 ska jag redan vara hos nästa person som bor på andra sidan. Du kan få sådana omöjliga scheman där stressen startar redan när du tittar på det. Många besök, snabba insatser. Ibland när man kommer hem är man mer död än levande, säger Silvana Vretoska.

Det saknas också tid för dokumentation. Personal som cyklar eller går i jobbet har fått bilscheman, som därmed är ännu tightare, och schemat anpassas inte till hur vädret påverkar framkomligheten.

– Vi har ett hemtjänstteam där administratören tar bort rasten, och anser att det finns hål mellan vårdtagarna på schemat som vi kan samla ihop till en rast, säger hon.

En annan stressfaktor är att systemet krånglar, exempelvis genom att det inte går att logga in eller att telefonerna dör för att de inte tål värme eller kyla.

– Jag kan stå och ska blippa in hos en vårdtagare och den bara snurrar och jag vet att jag måste in och börja jobba. Så jag får sitta och efterregistrera. Ska man dokumentera i Treserva så kan man bli utslängd så du inte ens kan dokumentera. Jag kan börja mitt pass och telefonen vill inte ens starta.

Dessutom räcker inte batteriet ett helt arbetspass. Arbetsgivaren har svarat att det beror på att personalen hanterar telefonerna fel.

Kommunal menar också att personalen övervakas av arbetsgivaren genom registreringssystemet. Silvana Vretoska berättar om APT-möten där personal har ifrågasatt systemet och arbetsgivaren har svarat med att dra upp statistik för enskilda personer på storbildsskärm.

– De har sagt att så här mycket har du utfört, jag förstår inte vad du är stressad över. Men dokumentation och ringa vårdcentral, alla de här måstena som inte kan läggas in i schemat, de syns ju tydligen inte. Och sen är det människor vi jobbar med. Det är äldre och sjuka människor det här handlar om, det går inte att stressa på dem.

Hon berättar också att det finns andra stadsdelar där listor med statistik över enskilda medarbetares utförda tid har satts upp på vissa arbetsplatser.

Sedan Plugo infördes har många undersköterskor sagt upp sig och många är sjukskrivna, enligt Silvana Vretoska.

Angående kringtiden skriver arbetsgivaren i sitt svar till skyddsombuden att det visst finns kringtid inplanerad, men att den inte syns för personalen.

– De påstår att det finns hål emellan vårdtagarna som vi inte ser. Skulle jag kunna se dem så skulle det stå att Agda ska du vara hos 08.10-08.30 och 08.35 ska du vara hos Pelle, då ser jag ju att jag har fem minuter på mig att transportera mig. Men så står det inte, utan det kan som sagt vara överlappande tider.

Silvana Vretoska säger att hon inte är emot den här sortens registreringssystem i sig, utan att problemet är att det inte fungerar.

– Hade det funkat hade vi fått ett fantastiskt hjälpmedel. Men det är helt omöjligt, allt är fel med dem, det är väldigt sällan det funkar felfritt.

Arbetsgivaren har också sagt att om det inte blir tillräckligt med utförd tid så kan det bli fråga om uppsägningar, enligt Silvana Vretoska. Samma sak berättade en undersköterska för KA i januari.

– De har lagt ett budgetansvar på oss som vi inte ska ha, säger Silvana Vretoska.

Kommunal kräver att arbetsgivaren gör en kartläggning av kringtiderna och hur mycket som är rimligt att man har i kringtid, med hänsyn till att man jobbar i olika stora områden. De vill också att det tas upp i ledningsgrupperna att man inte får använda systemet för att övervaka personalen och att det köps in laddningsskåp och powerbanks.

Till GP säger Katarina Meueller, sektorschef för äldreomsorg i stadsdelen Lundby, att de har haft mycket tekniska problem med systemen men att de jobbar på det. Angående kringtiderna upprepar hon det som står i arbetsgivarens svar på skyddsombudens anmälan, nämligen att kringtiderna finns men inte syns. Hon beklagar att personalen känner sig övervakad.

– Det är olyckligt att man upplever det så. Det handlar om en process för att mäta tiden som kunden sedan betalar för säger Katarina Meueller till GP.