De senaste åren har vård- och omsorgssektorn i Göteborgs stad infört ett ”mobilt arbetssätt”. Många arbetsuppgifter sköts numera med hjälp av telefonen, där personalen har tillgång till bland annat scheman och dokumentation. Vid årsskiftet ska kommunen införa ett system för debitering vid besök av hemtjänsten, där utföraren får betalt för den tid personalen spenderar hos de boende. Personalen ska registrera sin tid hos brukaren genom en app i mobilen.

Det nya arbetssättet har gjort att kommunen beställt in nya Iphone 6-telefoner. Göteborgs-Posten, GP, har beställt underlag från Göteborgs tio stadsdelar som visar att de tillsammans leasar 3799 Iphone 6-telefoner. Varje telefon kostar 18 216 kronor under det tre år långa avtalet, och då ingår inte abonnemang. Tillsammans blir det en kostnad på över 69 miljoner kronor. Flera undersköterskor som Göteborgs-Posten pratat med är kritiska till de dyra telefonerna.

– Hur mycket personal hade vi fått för de pengarna? säger en undersköterska till GP.

Flera undersköterskor som Kommunal varit i kontakt med berättar också att det nya systemet med mobiltelefoner skapat större stress och en sämre arbetsmiljö. Enligt Anna Skarsjö, Kommunal Västs ordförande, började omgörningen då LOV, lagen om valfrihetssystem, infördes i kommunen och behovet av att mäta tiden hos varje brukare ökade.

– Vi är positiva till välfärdsteknik om den används till att förbättra och förenkla personalens arbetsmiljö. Men det vi fått till oss från personalen är att tekniken i det här fallet lett till minutstyrning och mer stress, säger Anna Skarsjö.

Intraservice, som ansvarar för avtalen, säger till GP att de aktuella telefonerna inte ska förväxlas med vanliga arbetstelefoner.

– Det är viktigt att förstå att det här inte bara är en telefon, utan en tjänst som efterfrågats av verksamheterna. Det handlar om en hel lista av produkter och tjänster som ingår, säger Malin Lundqvist, verksamhetschef för IT på Intraservice, till GP.

Anna Skarsjö säger att det inte är fackets uppgift att bedöma om kommunens ekonomiska satsning på mobiltelefonerna varit rimlig eller inte.

–Men det är viktigt att skattepengarna går till rätt saker. Och då är det fler kollegor som behövs i verksamheten, inte mer minutstyrning. Den teknik som arbetsgivaren satsar på ska också skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. I det här fallet upplever vi att tekniken bara skapat mer stress, säger Anna Skarsjö.